Jacek Lewandowski, Piotr Abramczyk

 

Pięć powodów, dla których warto stosować zofenopryl

Five reasons for which it is worth to use zofenopril Medycyna Faktów 2014; 2(23): 19-22. DOI:
STRESZCZENIE

Zofenopryl należy do nowych inhibitorów konwertazy, jego cząsteczka zawiera grupę sulfhydrylową. Lek ma wiele unikalnych właściwości, należą do nich: wysoka penetracja tkankowa związana z lipofilnością leku, długi czas działania oraz potencjalnie korzystny wpływ na profil lipidowy. W kontrolowanych badaniach z randomizacją wykazano, że zofenopryl powoduje korzystny efekt u chorych z ostrym zespołem wieńcowym zarówno z niewydolnością serca, jak i bez niej. Lek odznacza się bardzo dobrą tolerancją.

ABSTRACT

Zofenopril belongs to new ACE-inhibitors and contains sulfhydryl group. Drug is distinguished by many unique properties including: lipophilicity, high tissue penetration, long duration of action and hypolipidemic effectiveness. According to controlled, randomized studies it was shown that zofenopril exerted beneficial effects in patients with acute myocardial infarction both with and without accompanying heart failure. During therapy zofenopril is well tolerated.

POPRZEDNIE NUMERY