Marcin Grabowski

 

Punktowa skala oceny stosowności wykorzystania terapii w danym scenariuszu klinicznym na przykładzie elektroterapii

Scoring system used to evaluate appropriate use criteria for electrotherapy Medycyna Faktów 2014; 1(22): 78-80. DOI:
STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono, zastosowany w wytycznych amerykańskich dotyczących kryteriów właściwego zastosowania elektroterapii serca, sposób punktowej oceny stosowności wykorzystania terapii. System ocenia postępowanie w danym scenariuszu klinicznym jako: stosowne (odpowiednie), takie które może być stosowne (odpowiednie), i takie które rzadko jest stosowne (odpowiednie).

ABSTRACT

The article presents scoring system used in the American document on appropriate use criteria for electrotherapy. The system evaluates the indications in a given clinical scenario as appropriate, which may be appropriate and that it is rarely appropriate.

POPRZEDNIE NUMERY