Andrzej Cacko

 

Lerkanidipina w przypadkach klinicznych

Lercanidipine in clinical cases Medycyna Faktów 2014; 1(22): 69-73. DOI:
STRESZCZENIE

Lerkanidipina to pochodna dihydropirydyny, długo działający antagonista wapnia. Na tle innych leków tej grupy wyróżnia się profilem działań niepożądanych. W artykule przedstawiono przypadki dwóch pacjentek: leczonej amlodipiną kobiety z obrzękami kończyn dolnych oraz kobiety w wieku podeszłym z dotychczas nieskutecznie leczonym nadciśnieniem tętniczym. W obu przypadkach pacjentki mogą odnieść korzyści z leczenia lerkanidipiną.

ABSTRACT

Lercanidipine is a long-lasting calcium channel blocker of the dihydropiridine class. Among other drugs in this group it has advantageous profile of adverse effects. In this article are presented two patients: female already treated with amlodipine with lower limbs edema and elder female with insufficiently treated arterial hypertension. Both of them can benefit from treatment with lercanidipine.

POPRZEDNIE NUMERY