Paweł Balsam

 

Pacjent z nadciśnieniem tętniczym – non-dipper

Non-dipper hypertensive patient Medycyna Faktów 2014; 1(22): 65-68. DOI:
STRESZCZENIE

Opis przypadku prezentuje postępowanie z pacjentem z nadciśnieniem tętniczym, u którego nie występuje nocny spadek ciśnienia tętniczego. Zastosowanie walsartanu poprawia profil ciśnienia tętniczego.

ABSTRACT

The presented case shows the management with patient with non-dipper hypertensive patient. The valsartan improves the profile of blood pressure.

POPRZEDNIE NUMERY