Grzegorz Krychowiak

Przedruk z: Biblioteka Medycyny Faktów 1/2013

Łagodne zaburzenia poznawcze – piracetam czy winpocetyna?

Mild cognitive impairment – piracetam or vinpocetine? Medycyna Faktów 2014; 1(22): 27-31. DOI:
STRESZCZENIE

Termin łagodne zaburzenia poznawcze (MCI) oznacza osłabienie pamięci i innych funkcji poznawczych o większym nasileniu niż przewiduje norma dla wieku i poziomu wykształcenia, ale nieosiągające poziomu spełniającego kryteria otępienia. MCI może być stabilne lub ulegać konwersji do otępienia. Obecnie nie ma powszechnie akceptowanych sposobów leczenia MCI. W artykule przedstawiono krótki przegląd piśmiennictwa dotyczącego prób leczenia MCI piracetamem i winpocetyną.

ABSTRACT

Term Mild Cognitive Impairment (MCI) means memory weakness and other neurocognitive functioning with higher intensity then accounted norm of age and education level but unavailable for level of accomplished dementia’s criteria. MCI can be stable or can be converted to dementia. Currently there is no commonly accepted method of MCI treatment. In this paper short literature review about MCI treatment trials using piracetam and vinpocetine is presented.

POPRZEDNIE NUMERY