Beata Porębska

Przedruk z: Biblioteka Medycyny Faktów 1/2013

Winpocetyna nie tylko w zaburzeniach krążenia mózgowego

Vinpocetine not only in cerebral circulatory disorders Medycyna Faktów 2014; 1(22): 23-26. DOI:
STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono wielokierunkowy mechanizm działania winpocetyny. Szczególną uwagę poświęcono zastosowaniu tej substancji leczniczej w wielu schorzeniach neurologicznych: zaburzeniach krążenia mózgowego, zaburzeniach poznawczych, otępieniu naczyniopochodnym i udarach mózgowych. Zwrócono uwagę na zastosowanie w otolaryngologii i okulistyce. Zaznaczono również znaczny profil bezpieczeństwa leku i niewielkie działania uboczne.

ABSTRACT

This paper presents the mechanism of action of vinpocetine omni. Particular attention is given to the application of vinpocetine in many neurological diseases: cerebrovascular disorders, cognitive disorders, vascular dementia, stroke brain. Attention was drawn to apply in otolaryngology and ophthalmology. Also a significant safety profile and low side effects were indicated.

POPRZEDNIE NUMERY