Marcin Wełnicki, Anna Adamska-Wełnicka, Artur Mamcarz

 

Zastosowanie preparatu łączonego amlodypiny i atorwastatyny w terapii nadciśnienia tętniczego, dyslipidemii i choroby niedokrwiennej serca

Amlodipine/atorvastatin fixed-dose combination in patients with hypertension, dyslipidaemia and coronary heart disease Medycyna Faktów 2014; 1(22): 14-19. DOI:
STRESZCZENIE

Nadciśnienie tętnicze i dyslipidemia to jedne z najczęściej stwierdzanych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, przede wszystkim choroby niedokrwiennej serca oraz chorób naczyniowo- mózgowych. Pacjenci stosujący leki hipotensyjne często wymagają równoczesnego stosowania leków hipolipemizujących. Wśród leków hipotensyjnych bardzo często, zarówno w monoterapii, jak i w terapii skojarzonej, stosuje się antagonistów wapnia. W terapii dyslipidemii podstawą leczenia farmakologicznego są statyny. Preparat łączony zawierający amlodypinę i atorwastatynę stanowi nową opcję terapeutyczną dla pacjentów z nadciśnieniem i współistniejącą dyslipidemią lub chorobą niedokrwienną serca. Autorzy artykułu przedstawiają najnowsze dane dotyczące bezpieczeństwa i efektów stosowania takiego skojarzenia leków.

ABSTRACT

Arterial hypertension and dyslipidaemia are the more common cardiovascular risk factors, most of all risk factors of coronary arterial disease and cerebrovascular diseases. Many hypertension patients are also in need of dyslipidaemia treatment. As far as hypertension is concerned calcium blockers are one of the most often prescribed drugs. On the other hand, statins are the basis of dyslipidaemia treatment. Amlodipine/atorvastatin fixed-dose combination is new treatment option for patients with hypertension and coexistent dyslipidaemia or coronary artery disease. Authors of this article summarise date for safety and efficacy of amlodipine/atorvastatin one pill combination.

POPRZEDNIE NUMERY