Marek Chmielewski, Maciej Janiszewski

 

Dostęp promieniowy u pacjentów leczonych inwazyjnie z powodu ostrych zespołów wieńcowych

Radial approach for the invasive management of acute coronary syndromes Medycyna Faktów 2013; 3(20): 66-71. DOI:
STRESZCZENIE

Leczenie inwazyjne ostrych zespołów wieńcowych poprawiło rokowanie, ale jednocześnie zwiększyło ryzyko miejscowych powikłań naczyniowych i krwotocznych. Z opublikowanych w ostatnim czasie badań wynika, że w porównaniu z dostępem udowym dostęp promieniowy powoduje mniej powikłań miejscowych, zwiększa skuteczność hemostazy po zabiegu, zmniejsza liczbę dużych krwawień, poprawia komfort pacjenta i skraca czas do jego uruchomienia. Przewaga dostępu promieniowego w leczeniu inwazyjnym ostrych zespołów wieńcowych została wykazana w badaniach klinicznych i uwzględniona w opublikowanych w ostatnim czasie wytycznych.

ABSTRACT

Invasive treatment of acute coronary syndromes improved prognosis, while increasing the risk of vascular complications and bleeding. The recently published study show that radial approach compared to femoral access improves hemostatic efficacy, reduces major bleedings and local complications. Radial approach is more comfortable for the patient and reduces immobilization time. The advantage of radial approach for invasive treatment of acute coronary syndromes has been demonstrated in clinical trials and has found its place in the recently published guidelines.

POPRZEDNIE NUMERY