Hanna Kucia, Agnieszka Sękowska

Aceklofenak – zastosowanie u pacjentów z bólem przewlekłym w przebiegu: choroby zwyrodnieniowej stawów, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa i reumatoidalnego zapalenia stawów

Aceclofenac – the use in relieving chronic pain in patients with osteoarthritis, ankylosing spondylitis and rheumatoid arthritis Medycyna Faktów 2013; 3(20): 16-22. DOI:
STRESZCZENIE

Aceklofenak należy do niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) o silnym działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym. Zaliczany jest do selektywnych inhibitorów cyklooksygenazy 2 (COX2). Charakteryzuje się unikalnym, korzystnym działaniem na metabolizm chrząstki stawowej. Zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego jest wskazany w leczeniu bólu i stanów zapalnych w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów (ChZS), reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) oraz zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK).

ABSTRACT

Aceclofenac is nonsteroidal anti-inflammatory drug, selective COX-2 inhibitor with strong analgesic and anti-inflammatory effect. According to characteristics of the medical product and it’s unique chondroprotective properties it is recommended in the treatment of osteoarthritis, rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis.

POPRZEDNIE NUMERY