Anna Zubrzycka-Sienkiewicz

Ból pleców u młodego mężczyzny – częsta dolegliwość, wymagająca nierutynowego postępowania

[Back pain in a young man - common ailment, requiring non-routine treatment] Medycyna Faktów 2013; 1(18): 51-55. DOI:
STRESZCZENIE

Brak

ABSTRACT

None

POPRZEDNIE NUMERY