Anna Zubrzycka-Sienkiewicz

Łagodny ból dwóch małych stawów rąk nie zapowiadał poważnych konsekwencji. Opis przypadku

[The mild pain of two small joints of the hands did not predict serious consequences. A case report] Medycyna Faktów 2013; 1(18): 45-50. DOI:
STRESZCZENIE

Brak

ABSTRACT

None

POPRZEDNIE NUMERY