Marek Chmielewski, Maciej Janiszewski

Przezskórna denerwacja tętnic nerkowych – nowe perspektywy w leczeniu nadciśnienia tętniczego opornego

Percutaneous renal sympathetic denervation – new perspective in resistant hypertension Medycyna Faktów 2012; 3(16): 60-63. DOI:
STRESZCZENIE

Przezskórne interwencje sercowo-naczyniowe zostały wzbogacone o nową metodę terapeutyczną, jaką jest przezskórne odnerwienie tętnic nerkowych. Metoda ta pozwala na zmniejszenie nerkowej aktywności układu współczulnego, co prowadzi do trwałego spadku ciśnienia tętniczego. Wykorzystanie cewników do termoablacji zmniejszyło inwazyjność procedury odnerwienia. Ta bardzo obiecująca, mało inwazyjna metoda lecznicza może być wkrótce powszechnie stosowaną alternatywą dla terapii farmakologicznej, zwłaszcza w przypadkach opornego na leczenie nadciśnienia tętniczego. Przekonujące dane dotyczą pacjentów z nadciśnieniem tętniczym opornym, ale perspektywy lecznicze obejmują inne postacie nadciśnienia tętniczego, a także inne schorzenia, w których główną rolę odgrywa wzmożona aktywacja współczulna (zespół bezdechu sennego, niewydolność serca, przewlekła choroba nerek).

ABSTRACT

Percutaneous cardiovascular interventions have been recently enhanced by a new therapeutic option which is catheter-based renal denervation. This new therapeutic option reduces renal sympathetic nervous activation and leads to sustained blood pressure reduction. The use of radiofrequency ablation reduced the invasiveness of the procedure. This very promising, minimally invasive treatment, may be a real alternative to drug therapy, especially in cases of resistant hypertension. There are convincing data on patients with resistant hypertension and promising perspectives in primary hypertension. Renal sympathetic denervation could also be an attractive future strategy for other diseases, where the activation of the sympathetic nervous system plays an important pathophysiological role; such as in sleep apnea syndrome, heart failure and chronic kidney disease.

POPRZEDNIE NUMERY