Patryk Krzyżak

Ojos del Salado 2012 MedExpedition – Laguna Verde – pierwsze nurkowania

[Ojos del Salado 2012 MedExpedition. Higher than dreams, further than science... Laguna Verde – first dives] Medycyna Faktów 2012; 3(16): 6-9. DOI:
STRESZCZENIE

Brak

ABSTRACT

None

POPRZEDNIE NUMERY