Marek Chmielewski, Maciej Janiszewski

Przerwa w terapii metforminą u pacjentów poddawanych przezskórnym interwencjom wieńcowym – czy mamy jednoznaczne dowody EBM na takie postępowanie?

Metformin discontinuation in patients undergoing percutaneous coronary interventions – do we have EBM in that field? Medycyna Faktów 2012; 1(14): 72-75. DOI:
STRESZCZENIE

Metformina, podstawowy lek stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2, może zwiększać ryzyko wystąpienia ciężkiego powikłania, jakim jest kwasica mleczanowa, u pacjentów poddawanych przezskórnym interwencjom wieńcowym z podawaniem jodowych środków cieniujących. Zalecenia towarzystw naukowych dotyczące postępowania z pacjentami leczonymi metforminą są niespójne i odzwierciedlają słabe dowody EBM w tym zakresie.

ABSTRACT

Metformin widely used drug to treat type 2 diabetes, may increase the risk of lactic acidosis in patients undergoing percutaneous coronary interventions who are receiving contrast media. The scientific guidelines for patients treated with metformin, are inconsistent and reflect poor EBM in the field.

POPRZEDNIE NUMERY