Adam Ostrzycki

Publikacja za zgodą Servier © Servier

Pozytywny efekt leczenia metabolicznego pacjenta z dławicą piersiową po ostrym zespole wieńcowym

[Positive effect of metabolic treatment of patients with angina after acute coronary syndrome] Medycyna Faktów 2012; 1(14): 66-70. Publikacja powstała po uzupełnieniu artykułu zamieszczonego w książce „Metaboliczne leczenie choroby niedokrwiennej serca” (pod red. Andrzeja Beręsewicza i Mirosława Dłużniewskiego, Via Medica 2006) i naniesieniu aktualnych danych dotyczących pacjenta, a dyskusja została oparta na danych z aktualnego piśmiennictwa
STRESZCZENIE

Brak

ABSTRACT

None

POPRZEDNIE NUMERY