Medycyna Faktów (J EBM)

Medycyna Faktów” (MF), „Journal of Evidence Based Medicine” (J EBM) jest niezależnym czasopismem naukowym, ukazującym się w formie kwartalnika. Pismo nie jest organem żadnego towarzystwa naukowego, w skład Rady Naukowej pisma wchodzą jednak Członkowie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Polskiego Towarzystwa Kardiochirurgicznego, Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. W kwalifikacji prac do druku uwzględniane są zasady Deklaracji Helsińskiej, zgody komisji bioetycznych, wytyczne Polskiej Bibliografii Naukowej oraz inne powszechnie stosowane i obowiązujące reguły i przepisy.

 

Kwartalnik „Medycyna Faktów” zamieszcza prace oryginalne, poglądowe i inne z zakresu problematyki evidence based medicine.

 

Redakcja nie pobiera opłat za publikcję.

 

 

Nota prawna

Czasopismo to jest przeznaczone dla lekarzy i studentów medycyny. Mimo dołożenia wszelkich niezbędnych starań, aby informacje w nim zawarte, zwłaszcza odnośnie do dawkowania leków, zostały podane właściwie, to decyzja dotycząca ich stosowania spoczywa na lekarzu. Niniejsze czasopismo nie może zastępować postępowania lekarskiego w zakresie diagnozy ani terapii. Odpowiedzialność autorów jest właściwa dla tej formy publikacji i nie jest tożsama z odpowiedzialnością wynikającą z indywidualnej porady lekarskiej.

W zakresie informacji o lekach Wydawca dołożył wszelkich należnych starań co do rzetelności publikacji i aktualności informacji w zakresie asortymentu i informacji o lekach oraz o ich cenach. Jednak należy pamiętać, że jedyną prawnie obowiązującą informacją w tym zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązujące akty prawne, a w zakresie informacji handlowej – oferty cenowe aptek. W zakresie informacji o lekach jedyną prawnie obowiązującą informacją jest aktualna charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) oraz ulotka producenta. Zarówno autorzy, konsultanci, jak i Wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy lub szkody związane ze stosowaniem publikowanych informacji. W szczególności nie uwzględnia się roszczeń prawnych w odniesieniu do leków i substancji chemicznych znajdujących się obecnie w fazie badań klinicznych.

POPRZEDNIE NUMERY