Medycyna Faktów 2 / 2010

spis artykułów:
Efekty zastosowania skojarzonej terapii hipolipemizującej u chorych z cukrzycą typu 2 (ramię lipidowe badania ACCORD) Effects of Combination Lipid Therapy in Type 2 Diabetes Mellitus (ACCORD lipid trial)
Wioletta Dyrla
Medycyna Faktów 2010; 2(7): 6-12. DOI:
Czytaj streszczenie
Zastosowanie kombinacji amlodypiny i benazeprilu a przewlekła choroba nerek w świetle wyników badania ACCOMPLISH Fixed-dose combination with amlodypine/benazepril and chronic kidney disease – implications from the ACCOMPLISH trial
Agnieszka Wsół
Medycyna Faktów 2010; 2(7): 15-19. DOI:
Czytaj streszczenie
Blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron a zawał serca – które leki w świetle EBM umożliwiają najskuteczniejszą prewencję? The inhibition of renin-angiotensin-aldosterone system and myocardial infarction – what treatment according to EBM enables the best prevention?
Agnieszka Wsół, Marek Kuch
Medycyna Faktów 2010; 2(7): 23-34. DOI:
Czytaj streszczenie
Metaboliczne aspekty działania leków beta-adrenolitycznych – (część II) Metabolic aspects of beta-blockers action – (część II)
Andrzej Światowiec, Marek Kuch
Medycyna Faktów 2010; 2(7): 35-40. DOI:
Czytaj streszczenie
Nowe spojrzenie na zalecenia Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego z 2007 roku dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym – (część II) Commentary on Reappraisal of European guidelines on hypertension management (part II)
Jacek Lewandowski, Piotr Jędrusik
Medycyna Faktów 2010; 2(7): 42-46. DOI:
Czytaj streszczenie
Dronedaron – nowy, dobry amiodaron? Dronedarone – a new and good amiodarone?
Agnieszka Liberska, Michał Mazurek, Zbigniew Kalarus
Medycyna Faktów 2010; 2(7): 49-54. DOI:
Czytaj streszczenie
Prasugrel – co wiemy w roku 2010? Prasugrel – what is known in 2010?
Maciej Janiszewski, Marek Chmielewski
Medycyna Faktów 2010; 2(7): 57-61. DOI:
Czytaj streszczenie
Istotność statystyczna a istotność kliniczna Statistical significance and clinical import
Andrzej Cacko, Marcin Grabowski
Medycyna Faktów 2010; 2(7): 64-68. DOI:
Czytaj streszczenie
Aktualizacja wytycznych ACC/AHA dotyczących postępowania w ostrych zespołach wieńcowych z uniesieniem odcinka ST oraz przezskórnych interwencjach wieńcowych (2009 STEMI and PCI Focused Updates). Czy wytyczne europejskie wymagają aktualizacji? – cz. II ACC/AHA Guidelines Update for the Management of Patients With ST-Elevation Myocardial Infarction and Percutaneous Coronary Intervention (2009 STEMI and PCI Focused Updates). Do European guidelines need updating? – part II
Marek Chmielewski, Maciej Janiszewski
Medycyna Faktów 2010; 2(7): 70-74. DOI:
Czytaj streszczenie
EBM – przegląd aktualnych publikacji [EBM – review]
Oprac.: K. Sadkowska   
Medycyna Faktów 2010; 2(7): 76-88. DOI:
Czytaj streszczenie