Medycyna Faktów 1 / 2010

spis artykułów:
Badanie CURRENT OASIS 7 CURRENT OASIS 7 (Clopidogrel Optimal Loading Dose Usage to Reduce Recurrent Events/Optimal Antiplatelet Strategy for Interventions)
Katarzyna E. Gil
Medycyna Faktów 2010; 1(6): 8-13. DOI:
Czytaj streszczenie
[Komentarz:] Badanie CURRENT OASIS 7 leczenie klopidogrelem może być bardziej efektywne [Commentary:] CURRENT OASIS 7 – clopidogrel treatment can be more effective
Robert J. Gil
Medycyna Faktów 2010; 1(6): 14-15. DOI:
Czytaj streszczenie
Porównanie efektu hipolipemizującego leczenia skojarzonego ezetymib/simwastatyna 10/20 mg z rosuwastatyną w dawce 10 mg u pacjentów wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego z nieadekwatnie kontrolowaną hipercholesterolemią w trakcie monoterapii statyną – badanie IN-CROSS Lipid-altering efficacy of ezetimibe/simvastatin 10/20 mg compared with rosuvastatin 10 mg in high risk hypercholesterolaemic patients inadequately controlled with prior statin monotherapy – The IN-CROSS study
Farnier M., Averna M., Missault L., Vaverkova H., Viigimaa M., Massaad R., Vandormael K., Johnson-Levonas A.O., Brudi P.
Tłumaczenie z: Int. J. Clin. Pract. 2009 Apr; 63(4): 547-59.
Czytaj streszczenie
[Komentarz:] Zwiększenie skuteczności terapii hipolipemizującej – komentarz do badania IN-CROSS [Commentary: Increasing of the efficacy of lipid-lowering therapy - commentary on IN-CROSS]
Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz
Medycyna Faktów 2010; 1(6): 30-32. DOI:
Czytaj streszczenie
Badanie ERASE – czy każdy pacjent z ostrym zespołem wieńcowym powinien otrzymać statynę? Efekty działania inhibitorów HMG-CoA na blaszkę miażdżycową w ostrym zespole wieńcowym The ERASE study - should every patient with acute coronary syndrome receive statin? Effects of HMG-CoA inhibitors on atherosclerotic plaque in acute coronary syndrome
Zdzisława Kornacewicz-Jach, Małgorzata Czechowska, Irmina Kossuth
Medycyna Faktów 2010; 1(6): 36-42. DOI:
Czytaj streszczenie
Właściwości antyarytmiczne wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 Antiarrhythmic characteristic of omega-3 polyunsaturated fatty acid
Jacek Lelakowski
Medycyna Faktów 2010; 1(6): 45-49. DOI:
Czytaj streszczenie
Nowe spojrzenie na zalecenia Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego z roku 2007 dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym – komentarz (część I) Commentary on Reappraisal of European guidelines on hypertension management (part I)
Jacek Lewandowski, Piotr Jędrusik
Medycyna Faktów 2010; 1(6): 52-58. DOI:
Czytaj streszczenie
Benazepryl, lek dla pacjentów z przewlekłą chorobą nerek Benazepril, treatment for patients with chronic kidney disease
Robert Małecki
Medycyna Faktów 2010; 1(6): 61-68. DOI:
Czytaj streszczenie
Znaczenie statyn w chirurgii naczyniowej Meaning of statin use in vascular surgery
Izabela Taranta, Piotr Ciostek
Medycyna Faktów 2010; 1(6): 70-76. DOI:
Czytaj streszczenie
Kwas acetylosalicylowy – rola w zapobieganiu chorobom układu sercowo-naczyniowego i ich leczeniu Acetylsalicylic acid – the role in prevention and treatment cardiovascular diseases
Włodzimierz Gierlak, Marek Kuch
Medycyna Faktów 2010; 1(6): 78-87. DOI:
Czytaj streszczenie
Metaboliczne aspekty działania leków beta-adrenolitycznych – część I Metabolic aspects of beta-blockers action – part I
Andrzej Światowiec, Marek Kuch
Medycyna Faktów 2010; 1(6): 88-92. DOI:
Czytaj streszczenie
Protokoły komunikacyjne w Internecie Internet communication protocols
Patryk Krzyżak
Medycyna Faktów 2010; 1(6): 94-96. DOI:
Czytaj streszczenie
Rodzaje badań klinicznych Kinds of clinical trials
Marcin Grabowski
Medycyna Faktów 2010; 1(6): 98-101. DOI:
Czytaj streszczenie
Zarys analizy statystycznej kohortowego badania prospektywnego (longitudynalnego) – część II Epitome of statistical analysis of prospective (longitudinal) cohort studies – part II
Walerian Piotrowski
Medycyna Faktów 2010; 1(6): 104-109. DOI:
Czytaj streszczenie
Aktualizacja wytycznych ACC/AHA dotyczących postępowania w ostrych zespołach wieńcowych z uniesieniem odcinka ST oraz przezskórnych interwencjach wieńcowych (2009 STEMI and PCI Focused Updates). Czy wytyczne europejskie wymagają aktualizacji? – część I ACC/AHA Guidelines Update for the Management of Patients With ST-Elevation Myocardial Infarction and Percutaneous Coronary Intervention (2009 STEMI and PCI Focused Updates). Do European guidelines need updating? – part I
Marek Chmielewski, Maciej Janiszewski
Medycyna Faktów 2010; 1(6): 112-117. DOI:
Czytaj streszczenie
EBM – przegląd aktualnych publikacji [EBM – review]
Oprac.: K. Sadkowska
Medycyna Faktów 2010; 1(6): 120-134. DOI:
Czytaj streszczenie
[Komentarz:] Badanie ACCORD potwierdza dotychczasowe wskazania do leczenia fibratami w cukrzycy typu 2 – komentarz do wyników badania ACCORD [Commentary: ACCORD study confirms hitherto indications for treatment with fibrates in type 2 diabetes - comment on ACCORD results]
Witold Pikto-Pietkiewicz
Medycyna Faktów 2010; 1(6): 137-141. DOI:
Czytaj streszczenie