Medycyna Faktów 1 / 2022

spis artykułów:
Nowe wytyczne ESC dotyczące prewencji chorób sercowo-naczyniowych – jakie zmiany wprowadzają do codziennej praktyki lekarskiej? The new ESC guidelines for the prevention of cardiovascular diseases – what changes do they bring to medical practice?
Marlena Broncel
Medycyna Faktów 2022; 1(54): 8-17. DOI: 10.24292/01.MF.0122.1
Czytaj streszczenie
Szczepienia przeciw COVID-19 u dzieci 5–11-letnich ze szczególnym uwzględnieniem niepożądanych odczynów poszczepiennych COVID-19 vaccine in 5–11-year-old children, with particular focused on adverse events following immunization
Adam J. Sybilski
Medycyna Faktów 2022; 1(54): 22-27. DOI: 10.24292/01.MF.0122.2
Czytaj streszczenie
Przewód pokarmowy a COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń czynnościowych – obserwacje po 2 latach pandemii Impact of COVID-19 on gastrointestinal tract – 2 years after the pandemic outbreak
Karolina Radwan, Piotr Radwan
Medycyna Faktów 2022; 1(54): 28-36. DOI: 10.24292/01.MF.0122.3
Czytaj streszczenie
Skuteczność terapii kombinowanej nukleotydami z witaminami z grupy B w redukcji bólu związanego z uszkodzeniem korzeni i nerwów obwodowych The effectiveness of combination therapy of nucleotides and B vitamins in the reduction of pain associated with injuries of the roots and peripheral nerves
Mariola Świderek-Matysiak
Medycyna Faktów 2022; 1(54): 37-39. DOI: 10.24292/01.MF.0122.4
Czytaj streszczenie
Nowoczesna terapia skojarzona tadalafilem i tamsulozyną jako schemat leczenia u mężczyzn z objawami ze strony dolnych dróg moczowych Modern combination therapy of tadalafil and tamsulosin as a new treatment in men with lower urinary tract symptoms
Tomasz Wiatr, Piotr Chłosta
Medycyna Faktów 2022; 1(54): 40-45. DOI: 10.24292/01.MF.0122.5
Czytaj streszczenie
Zastosowanie preparatów bzu czarnego w leczeniu infekcji układu oddechowego The use of the elderberry extracts in the treatment of the respiratory infections
Paulina Maruszczak, Kamila Woźniak, Mariusz Woźniak, Zbigniew Doniec
Medycyna Faktów 2022; 1(54): 46-49. DOI: 10.24292/01.MF.0122.6
Czytaj streszczenie
Pregabalina vs gabapentyna w leczeniu bólu neuropatycznego u pacjentów onkologicznych Pregabalin vs gabapentin in the treatment of neuropathic pain in cancer patients
Małgorzata Malec-Milewska
Medycyna Faktów 2022; 1(54): 50-55. DOI: 10.24292/01.MF.0122.7
Czytaj streszczenie
Zastosowanie pregabaliny u chorych z bólem neuropatycznym po radioterapii – przegląd piśmiennictwa The use of pregabalin in patients with neuropathic pain induced by radiotherapy – literature review
Magdalena Kocot-Kępska
Medycyna Faktów 2022; 1(54): 56-62. DOI: 10.24292/01.MF.0122.8
Czytaj streszczenie
10 powodów, dla których warto stosować cytykolinę 10 reasons why to use citicoline
Marcin Kopka, Rafał Sochacki
Medycyna Faktów 2022; 1(54): 64-69. DOI: 10.24292/01.MF.0122.9
Czytaj streszczenie
8 powodów, dla których warto stosować lewodropropizynę 8 reasons why to use levodropropizine
Bartosz J. Sapilak
Medycyna Faktów 2022; 1(54): 72-76. DOI: 10.24292/01.MF.0122.10
Czytaj streszczenie
6 powodów, dla których warto stosować ozanimod w leczeniu rzutowo-remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego 6 reasons why to use ozanimod in relapsing and remitting treatment forms of multiple sclerosis
Wojciech Ambrosius
Medycyna Faktów 2022; 1(54): 79-82. DOI: 10.24292/01.MF.0122.11
Czytaj streszczenie
Hymekromon w terapii chorób dróg żółciowych oraz nowe perspektywy terapeutyczne leku – przegląd literatury Hymecromone in the therapy of bile tract disorders and its new therapeutic perspectives – a literature review
Beata Kasztelan-Szczerbińska, Agnieszka Szczerbińska, Halina Cichoż-Lach
Medycyna Faktów 2022; 1(54): 85-91. DOI: 10.24292/01.MF.0122.12
Czytaj streszczenie
Zastosowanie pregabaliny u chorej z bólem neuropatycznym w przebiegu neuropatii obwodowej indukowanej chemioterapią – opis przypadku The use of pregabalin in a patient with neuropathic pain in the course of chemotherapy-induced peripheral neuropathy – a case report
Magdalena Kocot-Kępska
Medycyna Faktów 2022; 1(54): 94-100. DOI: 10.24292/01.MF.0122.13
Czytaj streszczenie
Zastosowanie pregabaliny u chorej z przewlekłym bólem neuropatycznym po zabiegu onkologicznym – opis przypadku The use of pregabalin in a patient with chronic neuropathic pain after oncological surgery – a case report
Magdalena Kocot-Kępska
Medycyna Faktów 2022; 1(54): 102-108. DOI: 10.24292/01.MF.0122.14
Czytaj streszczenie
Mianseryna a depresja, lęk, bezsenność Mianserin and depression, anxiety, insomnia
Anna Gładka, Joanna Rymaszewska
Medycyna Faktów 2022; 1(54): 109-113. DOI: 10.24292/01.MF.0122.15
Czytaj streszczenie