Medycyna Faktów 4 / 2021

spis artykułów:
Nowe wytyczne leczenia niewydolności serca 2021 New guidelines for the heart failure treatment (2021)
Radosław Grabysa
Medycyna Faktów 2021; 4(53): 338-342 DOI: 10.24292/01.MF.0421.1
Czytaj streszczenie
Diabetologia dla POZ – wykorzystanie metforminy w leczeniu stanu przedcukrzycowego, prewencji pierwotnej oraz prewencji wtórnej w cukrzycy typu 2 Diabetology for primary health care – the use of metformin in the treatment of prediabetes, primary prevention and secondary prevention in type 2 diabetes
Grzegorz Dzida
Medycyna Faktów 2021; 4(53): 346-348 DOI: 10.24292/01.MF.0421.2
Czytaj streszczenie
Diagnozowanie i leczenie pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc w gabinecie lekarza POZ Diagnosis and management of COPD in primary care
Katarzyna Mycroft, Katarzyna Górska
Medycyna Faktów 2021; 4(53): 350-355 DOI: 10.24292/01.MF.0421.3
Czytaj streszczenie
Zaburzenia depresyjne i lękowe a pandemia COVID-19 Depressive and anxiety disorders and the COVID-19 pandemic
Agata Szulc
Medycyna Faktów 2021; 4(53): 356-363 DOI: 10.24292/01.MF.0421.4
Czytaj streszczenie
Zespół jelita nadwrażliwego w czasie epidemii. Obserwacje po 2 latach pandemii Irritable bowel syndrome during the epidemic. Observations after 2 years of the COVID-19 pandemic
Maria Janiak
Medycyna Faktów 2021; 4(53): 364-368 DOI: 10.24292/01.MF.0421.X
Czytaj streszczenie
Zespół jelita nadwrażliwego – wspólny problem, indywidualne podejście Irritable bowel syndrome – a common problem, individual approach
Barbara Skrzydło-Radomańska, Bartosz J. Sapilak
Medycyna Faktów 2021; 4(53): 369-374 DOI: 10.24292/01.MF.0421.5
Czytaj streszczenie
Nowoczesne leczenie pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i przewlekłym zespołem wieńcowym Modern treatment of patients with arterial hypertension and chronic coronary syndrome
Maria Łukasiewicz, Artur Mamcarz
Medycyna Faktów 2021; 4(53): 378-383 DOI: 10.24292/01.MF.0421.6
Czytaj streszczenie
Leczenie zaburzeń czynności tarczycy w gabinecie lekarza specjalisty – rola lewotyroksyny Treatment of thyroid dysfunction in a medical specialist’s office – the role of levothyroxine
Katarzyna Bornikowska, Wojciech Zgliczyński
Medycyna Faktów 2021; 4(53): 388-391 DOI: 10.24292/01.MF.0421.7
Czytaj streszczenie
Probiotyki z estriolem w terapii ostrych oraz nawrotowych zakażeń pochwy i sromu u kobiet Probiotics with estriol in the treatment of acute and recurrent vaginal and vulvar infections in women
Jacek Tomaszewski
Medycyna Faktów 2021; 4(53): 393-399 DOI: 10.24292/01.MF.0421.Y.
Czytaj streszczenie
10 powodów, dla których warto stosować naproksen w świetle nowych doniesień naukowych 10 reasons, why to use naproxen – in the light of new scientific reports
Agnieszka Sękowska
Medycyna Faktów 2021; 4(53): 400-407 DOI: 10.24292/01.MF.0421.8
Czytaj streszczenie
Redukcja wahań ciśnienia za pomocą molekuły telmisartanu, w szczególności w kombinacji z antagonistą kanału wapniowego Reduction of blood pressure fluctuations by telmisartan molecule especially in combination with calcium channel antagonist
Maria Łukasiewicz, Artur Mamcarz
Medycyna Faktów 2021; 4(53): 410-416 DOI: 10.24292/01.MF.0421.9
Czytaj streszczenie
Stwardnienie rozsiane – nowe perspektywy Multiple sclerosis – new perspectives
Krzysztof Selmaj
Medycyna Faktów 2021; 4(53): 418-421 DOI: 10.24292/01.MF.0421.10
Czytaj streszczenie
Pacjent z chorobami reumatologicznymi w dobie pandemii Patient with rheumatic diseases during a pandemic
Brygida Kwiatkowska
Medycyna Faktów 2021; 4(53): 422-424 DOI: 10.24292/01.MF.0421.11
Czytaj streszczenie
Lęk w kardiologii. Zastosowanie pregabaliny w leczeniu zaburzeń lękowych u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego Anxiety in cardiology. The use of pregabalin in the treatment of anxiety disorders in patients with cardiovascular diseases
Anna Antosik-Wójcińska
Medycyna Faktów 2021; 4(53): 428-432 DOI: 10.24292/01.MF.0421.12
Czytaj streszczenie
Doświadczenia w stosowaniu olanzapiny w warunkach oddziału stacjonarnego – przypadki kliniczne Experience in the use of olanzapine in an inpatient ward – clinical cases
Mateusz Łuc, Joanna Rymaszewska
Medycyna Faktów 2021; 4(53): 433-438 DOI: 10.24292/01.MF.0421.13
Czytaj streszczenie
Choroba Parkinsona ze współistniejącym zespołem lęku uogólnionego – opis przypadku Parkinson’s disease with concomitant generalized anxiety disorder – case report
Jerzy Leszek
Medycyna Faktów 2021; 4(53): 441-443 DOI: 10.24292/01.MF.0421.14
Czytaj streszczenie
4 przypadki kliniczne chorych, u których warto rozważyć zastosowanie połączenia chondroityny z glukozaminą 4 clinical cases of patients in whom the combination of chondroitin and glucosamine should be considered
Witold Tłustochowicz, Małgorzata Tłustochowicz
Medycyna Faktów 2021; 4(53): 444-449 DOI: 10.24292/01.MF.0421.15
Czytaj streszczenie