Medycyna Faktów 3 / 2021

spis artykułów:
Rehabilitacja kardiologiczna w dobie pandemii COVID-19 – nowe wyzwania, nowe możliwości Cardiac rehabilitation during COVID-19 pandemic – new challenges, new opportunities
Maciej Janiszewski, Artur Mamcarz
Medycyna Faktów 2021; 3(52): 215-221. DOI: 10.24292/01.MF.0321.1
Czytaj streszczenie
Przewód pokarmowy a COVID-19. Obserwacje po roku pandemii. Część 1. Pacjenci ze schorzeniami górnego odcinka przewodu pokarmowego The gastrointestinal tract and COVID-19. Observations after the year of the pandemic. Part 1. Patients with diseases of the upper gastrointestinal tract
Anita Gąsiorowska
Medycyna Faktów 2021; 3(52): 225-231. DOI: 10.24292/01.MF.0321.2
Czytaj streszczenie
Zaburzenia lękowe u pacjentów kardiologicznych Anxiety disorders in patients with cardiac diseases
Dominika Dudek
Medycyna Faktów 2021; 3(52): 234-238. DOI: 10.24292/01.MF.0321.3
Czytaj streszczenie
Chromanie przestankowe – znaczenie terapii farmakologicznej i niefarmakologicznej w przewlekłym leczeniu Intermittent claudication - the meaning of pharmacological and non-pharmacological therapy in chronic treatment
Marta Wolska, Pamela Czajka, Marek Postuła
Medycyna Faktów 2021; 3(52): 240-243. DOI: 10.24292/01.MF.0321.4
Czytaj streszczenie
POZornie niePOZorny problem – zakażenia układu moczowego w gabinecie POZ SuPerficially inConspicuous Problem - urinary tract infection at PCP office
Anna Adamska-Wełnicka
Medycyna Faktów 2021; 3(52): 246-249. DOI: 10.24292/01.MF.0321.5
Czytaj streszczenie
Rola kwasu masłowego w patogenezie i leczeniu chorób jelit The role of butyric acid in intestinal disease pathogenesis and treatment
Karolina Radwan, Piotr Radwan
Medycyna Faktów 2021; 3(52): 250-257. DOI: 10.24292/01.MF.0321.6
Czytaj streszczenie
Rola mesalazyny w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego The role of mesalazine in the treatment of ulcerative colitis
Magdalena Kaniewska, Konrad Lewandowski, Grażyna Rydzewska
Medycyna Faktów 2021; 3(52): 260-266. DOI: 10.24292/01.MF.0321.7
Czytaj streszczenie
Pacjent z nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami metabolicznymi i łagodnym przerostem stercza w gabinecie lekarza POZ – rola doksazosyny Patient with hypertension, metabolic disorder and benign prostatic hyperplasia in the primary care physician’s office – the role of doxazosin
Anna Nowak, Joanna Jarosz-Popek, Marek Postuła
Medycyna Faktów 2021; 3(52): 269-273. DOI: 10.24292/01.MF.0321.8
Czytaj streszczenie
Miejsce diklofenaku w standardach terapeutycznych w reumatologii Place of diclofenac in therapeutic standards in rheumatology
Robert Rupiński, Jarosław Woroń
Medycyna Faktów 2021; 3(52): 274-278. DOI: 10.24292/01.MF.0321.9
Czytaj streszczenie
Powody, dla których warto stosować cilostazol Reasons to use cilostazol
Andrzej Wojtak
Medycyna Faktów 2021; 3(52): 281-284. DOI: 10.24292/01.MF.0321.10
Czytaj streszczenie
Zastosowanie tadalafilu i tamsulozyny w łagodnym rozroście gruczołu krokowego The use of tadalafil and tamsulosin in benign prostatic hyperplasia
Kajetan Juszczak, Tomasz Drewa
Medycyna Faktów 2021; 3(52): 287-290. DOI: 10.24292/01.MF.0321.11
Czytaj streszczenie
Postępowanie w zespole post-COVID – nicergolina jako potencjał terapeutyczny w redukcji objawów mgły mózgowej/ COVID-owej Treatment in post-COVID syndrome – nicergoline as the therapeutic potential in reduction symptoms of COVID brain fog
Konrad Rejdak, Aleksandra Karbowniczek, Monika Białecka, Wojciech Kozubski, Alina Kułakowska, Adam Wichniak, Paweł Zajdel
Medycyna Faktów 2021; 3(52): 294-302. DOI: 10.24292/01.MF.0321.12
Czytaj streszczenie
Zaćma – krajobraz po roku pandemii Cataract – the landscape after the year of the pandemic
Marek Rękas
Medycyna Faktów 2021; 3(52): 305-307. DOI: 10.24292/01.MF.0321.13
Czytaj streszczenie
Naproksen – multifunkcjonalny lek w świetle aktualnych badań i doniesień Naproxen – a multifunctional drug in the light of current research and reports
Iwona Sarzyńska-Długosz, Bartosz Sapilak
Medycyna Faktów 2021; 3(52): 310-314. DOI: 10.24292/01.MF.0321.14
Czytaj streszczenie
Pacjent z chorobą Parkinsona i bólem neuropatycznym – opis przypadku Patient with Parkinson’s disease and neuropathic pain – case report
Dariusz Koziorowski
Medycyna Faktów 2021; 3(52): 318-321. DOI: 10.24292/01.MF.0321.15
Czytaj streszczenie
Nadciśnienie tętnicze + stan po udarze ośrodkowego układu nerwowego – opis przypadku Arterial hypertension + past stroke – a case report
Maria Łukasiewicz, Marta Swarowska-Skuza
Medycyna Faktów 2021; 3(52): 324-326. DOI: 10.24292/01.MF.0321.16
Czytaj streszczenie
Czy preparaty lewodopy z karbidopą oraz lewodopy z benserazydem są klinicznie równoważne? Are levodopa preparationas with benserazide and carbidopa clinically equivalent?
Andrzej Bogucki
Medycyna Faktów 2021; 3(52): 327-331. DOI: 10.24292/01.MF.0321.17
Czytaj streszczenie