Medycyna Faktów 2 / 2021

spis artykułów:
Diagnostyka zmian ogniskowych wątroby z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących – strategia badania Diagnostics of focal liver lesions with use of the ultrasound contrast agents – the strategy of examination
Maciej Jędrzejczyk
Medycyna Faktów 2021; 2(51): DOI: 10.24292/01.MF.0221.A DOI: 10.24292/01.MF.0221.A
Czytaj streszczenie