Medycyna Faktów 1 / 2021

spis artykułów:
Niepożądane odczyny po szczepieniu przeciw COVID-19 – jak postępować? Adverse reactions to COVID-19 vaccine – how to treat?
Adam J. Sybilski
Medycyna Faktów 2021; 1(50): 6-10 DOI: 10.24292/01.MF.0121.A
Czytaj streszczenie
Skuteczność i bezpieczeństwo współczesnej terapii nudności i wymiotów powodowanych chemioterapią i radioterapią Effectiveness and safety of modern treatment against nausea and vomiting induced by chemotherapy and radiotherapy
Łukasz Hajac, Martyna Hajac, Adam Maciejczyk
Medycyna Faktów 2021; 1(50): 11-15. DOI: 10.24292/01.MF.0121.B.
Czytaj streszczenie
Spoczynkowa częstość rytmu serca a zastosowanie β-adrenolityków w leczeniu chorych z nadciśnieniem tętniczym Resting heart rate and the use of β-blockers in the treatment of patients with arterial hypertension
Martyna Waliczek, Piotr Rozentryt
Medycyna Faktów 2021; 1(50): 18-26 DOI: 10.24292/01.MF.0121.1
Czytaj streszczenie
Zaburzenia erekcji – punkt widzenia diabetologa Erectile dysfunction – a diabetologist point of view
Wiesława B. Duda-Król, Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz
Medycyna Faktów 2021; 1(50): 28-31. DOI: 10.24292/01.MF.0121.2
Czytaj streszczenie
Zaburzenia erekcji – punkt widzenia kardiologa Erectile dysfunction – a cardiologist’s point of view
Artur Mamcarz, Marcin Wełnicki
Medycyna Faktów 2021; 1(50): 32-35. DOI: 10.24292/01.MF.0121.3
Czytaj streszczenie
Standaryzowana kompozycja polifenoli z bergamoty – kompleksowy suplement diety o właściwościach plejotropowych na tle innych dostępnych na rynku wybranych naturalnych substancji hipolipemizujących Standardized bergamot polyphenolic fraction – a comprehensive dietary supplement with pleiotropic properties compared to other selected natural lipid-lowering substances available on the market
Marcin Barylski
Medycyna Faktów 2021; 1(50): 36-41. DOI: 10.24292/01.MF.0121.4
Czytaj streszczenie
Połączenie diklofenaku z witaminami z grupy B – skuteczność i bezpieczeństwo w praktyce klinicznej The combination of diclofenac and B vitamins – effectiveness and safety in clinical practice
Marek Postuła, Pamela Czajka, Alex Fitas
Medycyna Faktów 2021; 1(50): 44-51. DOI: 10.24292/01.MF.0121.5
Czytaj streszczenie
Bezpieczeństwo i skuteczność mirabegronu i solifenacyny w leczeniu nadaktywnego pęcherza moczowego u pacjentów w wieku podeszłym Safety and efficacy of mirabegron and solifenacin in elderly patient with overactive bladder
Tomasz Wiatr, Piotr Chłosta
Medycyna Faktów 2021; 1(50): 53-57. DOI: 10.24292/01.MF.0121.6
Czytaj streszczenie
Terapia skojarzona mirabegronem z tamsulosyną w leczeniu pęcherza nadaktywnego u mężczyzn z objawami z dolnych dróg moczowych Mirabegron add-on therapy to tamsulosin for the treatment of overactive bladder in men with lower urinary tract symptoms
Tomasz Wiatr, Piotr Chłosta
Medycyna Faktów 2021; 1(50): 58-62. DOI: 10.24292/01.MF.0121.7
Czytaj streszczenie
Azytromycyna – zastosowanie w dobie telewizyt Azithromycin – application in the era of telemedicine
Adam J. Sybilski
Medycyna Faktów 2021; 1(50): 64-67. DOI: 10.24292/01.MF.0121.8
Czytaj streszczenie
Mały pacjent – duży problem, czyli zasady diagnozowania i leczenia choroby refluksowej u niemowląt i małych dzieci Small patient – big problem. Diagnostics and treatment of gastroesophageal reflux in infants and young children
Grzegorz Oracz
Medycyna Faktów 2021; 1(50): 69-77. DOI: 10.24292/01.MF.0121.9
Czytaj streszczenie
Zakażenia układu oddechowego o etiologii atypowej Atypical pathogen infection of respiratory system
Adam J. Sybilski
Medycyna Faktów 2021; 1(50): 78-81. DOI: 10.24292/01.MF.0121.10
Czytaj streszczenie
Dziesięć powodów, dla których warto stosować trometamol fosfomycyny w codziennej praktyce Ten reasons to use fosfomycin trometamol in daily practice
Paweł Miotła
Medycyna Faktów 2021; 1(50): 86-91. DOI: 10.24292/01.MF.0121.11
Czytaj streszczenie
Arypiprazol – zbiór podręcznych informacji dla lekarza praktyka Aripiprazole – a collection of handful information for the practitioner
Anna Antosik-Wójcińska
Medycyna Faktów 2021; 1(50): 93-97. DOI: 10.24292/01.MF.0121.12
Czytaj streszczenie
Okskarbazepina – miejsce w leczeniu padaczki Oxcarbazepine – place in the treatment of epilepsy
Marcin Kopka
Medycyna Faktów 2021; 1(50): 98-101. DOI: 10.24292/01.MF.0121.13
Czytaj streszczenie
Zastosowanie kwetiapiny i donepezilu w leczeniu otępienia u starszych pacjentów Use combination of quetiapine and donepezil in the treatment of dementia in elderly patients
Piotr Wierzbiński
Medycyna Faktów 2021; 1(50): 104-109. DOI: 10.24292/01.MF.0121.14
Czytaj streszczenie
Zastosowanie wolno działających leków objawowych w chorobie zwyrodnieniowej stawów. Skuteczność połączenia glukozaminy z chondroityną w świetle dowodów Use of slow-acting symptomatic drugs in osteoarthritis. The effectiveness of the combination of glucosamine and chondroitin in the light of the evidence
Witold Tłustochowicz
Medycyna Faktów 2021; 1(50): 110-115. DOI: 10.24292/01.MF.0121.15
Czytaj streszczenie
Leki wieloskładnikowe i hybrydowe w ograniczaniu ryzyka sercowo-naczyniowego. Opisy przypadków The single-pill combination or hybrid therapy in prevention of cardiovascular risk. Case reports
Celina Wojciechowska
Medycyna Faktów 2021; 1(50): 118-123. DOI: 10.24292/01.MF.0121.16
Czytaj streszczenie