Medycyna Faktów 4 / 2020

spis artykułów:
Bóle brzucha – znany problem gastrologiczny w nowych czasach pandemii. O czym należy pamiętać? Abdominal pain – a well-known gastrointestinal problem in new pandemic reality. Something to be aware of?
Michał Lipiński
Medycyna Faktów 2020; 4(49): DOI: 10.24292/01.MF.0420.1 DOI: 10.24292/01.MF.0420.1
Czytaj streszczenie