Medycyna Faktów 4 / 2020

spis artykułów:
Co dla lekarza POZ oznacza badanie EMPA-REG OUTCOME? What does the EMPA-REG OUTCOME study mean for a general practitioner?
Bartosz J. Sapilak, Agnieszka Mastalerz-Migas, Grzegorz Dzida
Medycyna Faktów 2020; 4(49): 395-398. DOI: 10.24292/01.MF.0420.2
Czytaj streszczenie
Co dla kardiologa oznacza badanie EMPA-REG Outcome? What does the EMPA-REG Outcome study mean for a cardiologist?
Zbigniew Gaciong, Grzegorz Dzida
Medycyna Faktów 2020; 4(49): 399-402. DOI: 10.24292/01.MF.0420.3
Czytaj streszczenie
IV Podhalańskie Dialogi Medyczne. Sesja naukowa XI – sesja firmy Recordati. „Szlaki turystyczne 2020 roku – czas na Orlą Perć, czyli jak podejmować trudne decyzje kliniczne” 24 października 2020 r. Tourist routes of 2020 – time for Orla Perć! How to make difficult clinical decisions
Maria Łukasiewicz, Artur Mamcarz
Medycyna Faktów 2020; 4(49): 406-413. DOI: 10.24292/01.MF.0420.4
Czytaj streszczenie
Co po zawale serca? Wiedza do kwadratu. Sesja satelitarna firmy Berlin-Chemie/Menarini. Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2020 What after a myocardial infarction? Exponentiation of our knowledge. Satellite session by Berlin-Chemie/Menarini. Congress of the Polish Cardiac Society 2020
Maria Łukasiewicz, Artur Mamcarz
Medycyna Faktów 2020; 4(49): 414-420. DOI: 10.24292/01.MF.0420.5
Czytaj streszczenie
Optymalne dawkowanie β-adrenolityków na przykładzie metoprololu CR/XL – co, komu i kiedy? Optimal dosage of β-blockers using metoprolol CR/XL as an example – what, for whom and when?
Radosław Grabysa
Medycyna Faktów 2020; 4(49): 424-429. DOI: 10.24292/01.MF.0420.6
Czytaj streszczenie
Choroba śródmiąższowa płuc związana z reumatoidalnym zapaleniem stawów – niedoceniany, złożony i interdyscyplinarny problem w codziennej praktyce klinicznej Rheumatoid arthritis-associated interstitial lung disease – an underestimated, complex and interdisciplinary problem in everyday clinical practice
Sebastian Majewski, Joanna Makowska
Medycyna Faktów 2020; 4(49): 431-441. DOI: 10.24292/01.MF.0420.7
Czytaj streszczenie
Rola farmaceuty w leczeniu astmy – nie tylko lek ma znaczenie The role of the pharmacist in the treatment of asthma – it’s not just the drug that matters
Marek Postuła
Medycyna Faktów 2020; 4(49): 442-444. DOI: 10.24292/01.MF.0420.8
Czytaj streszczenie
Miejsce bromku ipratropium w farmakoterapii kaszlu w przebiegu infekcji wirusowych układu oddechowego Place of ipratropium bromide in cough pharmacotherapy in the course of viral respiratory infections
Jarosław Woroń
Medycyna Faktów 2020; 4(49): 445-448. DOI: 10.24292/01.MF.0420.9
Czytaj streszczenie
Ból – jak leczyć go skutecznie i bezpiecznie w dobie COVID-19? Pain – how to treat it effectively and safely during the COVID-19 age?
Robert Rupiński
Medycyna Faktów 2020; 4(49): 449-452. DOI: 10.24292/01.MF.0420.10
Czytaj streszczenie
Bóle brzucha – znany problem gastrologiczny w nowych czasach pandemii. O czym należy pamiętać? Abdominal pain – a well-known gastrointestinal problem in new pandemic reality. Something to be aware of?
Michał Lipiński
Medycyna Faktów 2020; 4(49): 453-456. DOI: 10.24292/01.MF.0420.1
Czytaj streszczenie
Inhibitory pompy protonowej we wczesnym okresie ciąży a ryzyko wad wrodzonych Use of proton-pump inhibitors in early pregnancy and the risk of birth defects – summary and commentary
Marek Bugajski
Medycyna Faktów 2020; 4(49): 457-459. DOI: 10.24292/01.MF.0420.11
Czytaj streszczenie
Długoterminowe stosowanie mirabegronu u pacjentów leczonych z powodu nadaktywnego pęcherza moczowego Long-term clinical use of mirabegron in patients with overactive bladder syndrome
Tomasz Wiatr, Piotr Chłosta
Medycyna Faktów 2020; 4(49): 460-464. DOI: 10.24292/01.MF.0420.12
Czytaj streszczenie
Nieuroselektywne i uroselektywne leki α1-adrenolityczne u szczególnie wymagających pacjentów w praktyce urologicznej Non-uroselective and uroselective α1-blockers for patients in need of urological specialty care
Ryszard Hanecki
Medycyna Faktów 2020; 4(49): 467-472. DOI: 10.24292/01.MF.0420.13
Czytaj streszczenie
Gra zespołowa – czyli jak wykorzystać leki wieloskładnikowe i hybrydowe, aby ograniczyć ryzyko sercowo-naczyniowe Team game – how the use of single pill combination or hybrid therapy may curb high cardiovascular risk
Martyna Waliczek, Piotr Rozentryt
Medycyna Faktów 2020; 4(49): 476-481. DOI: 10.24292/01.MF.0420.14
Czytaj streszczenie
Zastosowanie pantoprazolu i famotydyny w chorobie refluksowej przełyku The use of pantoprazole and famotidine in gastroesophageal reflux disease
Joanna Welończyk
Medycyna Faktów 2020; 4(49): 482-486. DOI: 10.24292/01.MF.0420.15
Czytaj streszczenie
Personalizacja terapii wziewnej w chorobach obturacyjnych Personalized inhaled therapy in obstructive diseases
Katarzyna Górska
Medycyna Faktów 2020; 4(49): 488-490. DOI: 10.24292/01.MF.0420.16
Czytaj streszczenie
Helicobacter pylori – problem stale aktualny Helicobacter pylori – a still ongoing problem
Leszek Paradowski
Medycyna Faktów 2020; 4(49): 491-495. DOI: 10.24292/01.MF.0420.17
Czytaj streszczenie
7 faktów na temat stosowania metoklopramidu 7 facts on metoclopramide utility
Marek Bugajski
Medycyna Faktów 2020; 4(49): 498-502. DOI: 10.24292/01.MF.0420.18
Czytaj streszczenie
5 faktów na temat stosowania loperamidu 5 facts on loperamid utility
Dorota Waśko-Czopnik
Medycyna Faktów 2020; 4(49): 504-507. DOI: 10.24292/01.MF.0420.19
Czytaj streszczenie
Leczenie łagodnego rozrostu gruczołu krokowego i zaburzeń erekcji tadalafilem w gabinecie lekarza POZ Treatment of benign prostatic hyperplasia and erectile dysfunction with tadalafil in the general practice
Kajetan Juszczak, Tomasz Drewa
Medycyna Faktów 2020; 4(49): 508-513. DOI: 10.24292/01.MF.0420.20
Czytaj streszczenie