Medycyna Faktów 3 / 2020

spis artykułów:
Nieuroselektywne i uroselektywne leki α1-adrenolityczne w codziennej praktyce urologicznej – pojedynek Non-uroselective and uroselective α1-adrenolitics in everyday urological practice – the duel
Kajetan Juszczak, Tomasz Drewa
Medycyna Faktów 2020; 3(48): 275-278. DOI: 10.24292/01.MF.0320.1
Czytaj streszczenie
Czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów – dlaczego warto stosować filgrastym? Granulocyte colony-stimulating factor – why it is worth to use filgrastim?
Natalia Ścirka, Tomasz Kubiatowski
Medycyna Faktów 2020; 3(48): 285-288. DOI: 10.24292/01.MF.0320.2
Czytaj streszczenie
Fakty i mity na temat antybiotykoterapii Facts and myths about antibiotic therapy
Bartosz J. Sapilak
Medycyna Faktów 2020; 3(48): 289-293. DOI: 10.24292/01.MF.0320.3
Czytaj streszczenie
Nadciśnienie tętnicze – jak racjonalnie wybierać terapię? Arterial hypertension – how to choose therapy rationally?
Maria Łukasiewicz, Artur Mamcarz
Medycyna Faktów 2020; 3(48): 296-301. DOI: 10.24292/01.MF.0320.4
Czytaj streszczenie
Najważniejsze fakty dotyczące leczenia bólu ostrego o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego lekiem będącym połączeniem tramadolu z deksketoprofenem w stałych dawkach Key facts on moderate to severe acute pain combined treatment with tramadol and dexketoprofen at fixed doses
Jarosław Woroń
Medycyna Faktów 2020; 3(48): 304-310. DOI: 10.24292/01.MF.0320.5
Czytaj streszczenie
Metotreksat w reumatologii – skuteczność i bezpieczeństwo terapii Methotrexate in rheumatology – efficacy and safety of the therapy
Tomasz Kosakowski
Medycyna Faktów 2020; 3(48): 314-319. DOI: 10.24292/01.MF.0320.6
Czytaj streszczenie
Zakażenia zębopochodne, zapalenie tkanek przyzębia oraz profilaktyka zakażeń odległych – wskazania do antybiotykoterapii Odontogenic infections, periodontitis and prophylaxis of distant infections – indications for the antibiotic therapy
Ewa Krasuska-Sławińska
Medycyna Faktów 2020; 3(48): 322-330. DOI: 10.24292/01.MF.0320.7
Czytaj streszczenie
Sześć faktów o amlodypinie Six facts about amlodipine
Filip M. Szymański
Medycyna Faktów 2020; 3(48): 331-335. DOI: 10.24292/01.MF.0320.8
Czytaj streszczenie
Desloratadyna i lewocetyryzyna – znaczenie w leczeniu chorób alergicznych Desloratadine and levocetirizine – the importance in allergic diseases treatment
Rafał Pawliczak
Medycyna Faktów 2020; 3(48): 336-342. DOI: 10.24292/01.MF.0320.X
Czytaj streszczenie
Dylematy pediatry w dobie pandemii Pediatrician’s dilemmas in the era of a pandemic
Adam J. Sybilski
Medycyna Faktów 2020; 3(48): 344-349. DOI: 10.24292/01.MF.0320.9
Czytaj streszczenie
Aktywność fizyczna w niewydolności serca zgodnie z nowymi wytycznymi ESC Physical activity in heart failure under the new ESC guidelines
Arkadiusz Brzozowski, Tomasz Chomiuk, Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz
Medycyna Faktów 2020; 3(48): 352-356. DOI: 10.24292/01.MF.0320.10
Czytaj streszczenie
Zastosowanie skojarzonej terapii wziewnej w leczeniu chorych na astmę i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc The use of inhaled combined therapy in the treatment of asthma and chronic obstructive pulmonary disease
Katarzyna Górska, Piotr Korczyński
Medycyna Faktów 2020; 3(48): 358-365. DOI: 10.24292/01.MF.0320.11
Czytaj streszczenie
Wirtualny kongres European Society of Cardiology 2020 – co nowego? 2020 ESC Digital Experience congress – what is new?
Krzysztof Narkiewicz
Medycyna Faktów 2020; 3(48): 370-374. DOI: 10.24292/01.MF.0320.12
Czytaj streszczenie