Medycyna Faktów 4 / 2019

spis artykułów:
Witamina C w codziennej praktyce lekarskiej – fakty i mity Vitamin C – facts and myths in everyday medical practice
Wiktor Wójcik, Daniel Śliż
Medycyna Faktów 2019; 4(45): 307-314. DOI: 10.24292/01.MF.0419.1
Czytaj streszczenie
7 powodów, dla których warto stosować difenhydraminę w łagodzeniu przejściowych zaburzeń snu 7 reasons why diphenhydramine should be used to relieve transient sleep disorders
Michał Skalski
Medycyna Faktów 2019; 4(45): 318-322. DOI: 10.24292/01.MF.0419.2
Czytaj streszczenie
Lakozamid w leczeniu padaczki – opis przypadków Lacosamide in the treatment of epilepsy – a case’s report
Piotr Czapiński
Medycyna Faktów 2019; 4(45): 326-330. DOI: 10.24292/01.MF.0419.3
Czytaj streszczenie
Zastosowanie idarucyzumabu u pacjenta leczonego dabigatranem w przypadku konieczności wykonania pilnej operacji kardiochirurgicznej – doświadczenia ośrodka krakowskiego Use of idarucizumab to reverse dabigatran in a case of emergency heart surgery – the Cracow experience
Piotr Mazur, Anetta Undas
Medycyna Faktów 2019; 4(45): 331-339. DOI: 10.24292/01.MF.0419.4
Czytaj streszczenie
Profile pacjentów, u których warto stosować metforminę Patients’ profiles in whom it is worth to use metformin
Piotr Gajda, Katarzyna Pasterczyk-Bielska, Grzegorz Dzida
Medycyna Faktów 2019; 4(45): 340-343. DOI: 10.24292/01.MF.0419.5
Czytaj streszczenie
Miejsce lamotryginy w zaburzeniach afektywnych Lamotrigine in affective disorders
Dominika Dudek
Medycyna Faktów 2019; 4(45): 344-348. DOI: 10.24292/01.MF.0419.6
Czytaj streszczenie
Morfologia zmian odcinka ST w przedawkowaniu naparstnicy Morphology of the ST-segment depression in digoxin overdose
Kamila Szymańska, Jacek Sawicki
Medycyna Faktów 2019; 4(45): 350-351. DOI: 10.24292/01.MF.0419.7
Czytaj streszczenie
Co nowego w wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2019? Wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia przewlekłych zespołów wieńcowych What is new in 2019 ESC Clinical Practice Guidelines? Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic coronary syndromes
Aneta Mrozińska, Anna Sobieszek, Ewelina Zamecka, Paulina Ładak, Marek Kuch
Medycyna Faktów 2019; 4(45): 354-357. DOI: 10.24292/01.MF.0419.8
Czytaj streszczenie
Co nowego w wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2019? Wytyczne dotyczące cukrzycy, stanu przedcukrzycowego i chorób układu sercowo-naczyniowego What is new in 2019 ESC Clinical Practice Guidelines? Guidelines for diabetes, pre-diabetes and cardiovascular disease
Ewelina Zamecka, Paulina Ładak, Aneta Mrozińska, Anna Sobieszek, Marek Kuch
Medycyna Faktów 2019; 4(45): 358-361. DOI: 10.24292/01.MF.0419.9
Czytaj streszczenie
Co nowego w wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2019? Wytyczne dotyczące postępowania w zaburzeniach lipidowych What is new in 2019 ESC Clinical Practice Guidelines? Guidelines for the management of dyslipidaemia
Paulina Ładak, Aneta Mrozińska, Anna Sobieszek, Ewelina Zamecka, Marek Kuch
Medycyna Faktów 2019; 4(45): 362-366. DOI: 10.24292/01.MF.0419.10
Czytaj streszczenie