Medycyna Faktów 3 / 2018

spis artykułów:
Roztwór do inhalacji olodaterol z tiotropium w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc – miejsce według aktualnych rekomendacji The combination of olodaterol with tiotropium in the treatment of chronic obstructive pulmonary disease – according to current recommendations
Piotr Boros
Medycyna Faktów 2018; 3(40): 170-173. DOI: 10.24292/01.MF.0318.1
Czytaj streszczenie
10 powodów, dla których warto stosować skojarzenie statyny i ezetymibu 10 reasons why to prescribe statin with ezetimibe
Marcin Wełnicki, Maciej Janiszewski, Artur Mamcarz
Medycyna Faktów 2018; 3(40): 176-181. DOI: 10.24292/01.MF.0318.2
Czytaj streszczenie
Telmisartan u pacjentów po 75. roku życia – fakty mówią same za siebie Telmisartan in elderly – the facts speak for themselves
Katarzyna Kostka-Jeziorny, Andrzej Tykarski
Medycyna Faktów 2018; 3(40): 185-188. DOI: 10.24292/01.MF.0318.3
Czytaj streszczenie
4 powody, dla których warto zastosować lewetyracetam 4 reasons why to use levetiracetam
Monika Białecka
Medycyna Faktów 2018; 3(40): 189-193. DOI: 10.24292/01.MF.0318.4
Czytaj streszczenie
Gabapentyna – 8 powodów, dla których warto w leczeniu bólu zastosować sprawdzony analog GABA Gabapentin – 8 reasons to use in pain management the reliable GABA analogue
Magdalena Kocot-Kępska
Medycyna Faktów 2018; 3(40): 194-198. DOI: 10.24292/01.MF.0318.5
Czytaj streszczenie
Wenlafaksyna – właściwości farmakologiczne oraz zastosowanie w praktyce klinicznej Venlafaxine – pharmacology and application in clinical practice
Aleksandra Gorostowicz, Marcin Siwek
Medycyna Faktów 2018; 3(40): 199-205. DOI: 10.24292/01.MF.0318.6
Czytaj streszczenie
Działania niepożądane statyn – fakty i mity Side effects of statins – facts and myths
Marcin Barylski
Medycyna Faktów 2018; 3(40): 210-215. DOI: 10.24292/01.MF.0318.7
Czytaj streszczenie
Komentarz do badań STAMPEDE, CHAARTED i LATITUDE z punktu widzenia urologa i onkologa klinicznego Commentary to STAMPEDE, CHAARTED and LATITUDE studies from the urologist and clinical oncologist points of view
Jakub Dobruch, Artur Drobniak
Medycyna Faktów 2018; 3(40): 216-223. DOI: 10.24292/01.MF.0318.8
Czytaj streszczenie
Kaszel poinfekcyjny – patomechanizm i rola bromku ipratropium w leczeniu Post-infective cough – mechanism and the role of ipratropium bromide in therapy
Marek Postuła
Medycyna Faktów 2018; 3(40): 224-227. DOI: 10.24292/01.MF.0318.9
Czytaj streszczenie
EPL – nadal niezbędne w niealkoholowej stłuszczeniowej chorobie wątroby EPL – still essential in non-alcoholic fatty liver disease
Michał Kukla, Katarzyna Cisek
Medycyna Faktów 2018; 3(40): 228-231. DOI: 10.24292/01.MF.0318.10
Czytaj streszczenie
Miejsce duloksetyny w gabinecie neurologa w pytaniach i odpowiedziach Duloxetine in the neurologist’s practice. Questions and answers
Monika Białecka
Medycyna Faktów 2018; 3(40): 232-237. DOI: 10.24292/01.MF.0318.11
Czytaj streszczenie
Zespół niespokojnych nóg/ choroba Willisa–Ekboma w pytaniach i odpowiedziach Restless legs syndrome/Willis–Ekbom disease. Questions and answers
Jarosław Sławek
Medycyna Faktów 2018; 3(40): 238-244. DOI: 10.24292/01.MF.0318.12
Czytaj streszczenie
Okskarbazepina okiem psychiatry w pytaniach i odpowiedziach Oxcarbazepine – psychiatrist point of view. Questions and answers
Tomasz Sobów
Medycyna Faktów 2018; 3(40): 245-249. DOI: 10.24292/01.MF.0318.13
Czytaj streszczenie
Zastosowanie okskarbazepiny w terapii padaczki Pytania i odpowiedzi w oparciu o fakty Oxcarbazepine in the treatment of epilepsy. Facts’ based questions and answers
Konrad Rejdak
Medycyna Faktów 2018; 3(40): 250-253. DOI: 10.24292/01.MF.0318.14
Czytaj streszczenie
Gentamycyna i kwas fusydowy w terapii miejscowej schorzeń skórnych – głos w dyskusji Gentamicin and fusidic acid in topical treatment of skin diseases – a discussion
Radomir Reszke, Łukasz Matusiak
Medycyna Faktów 2018; 3(40): 254-259. DOI: 10.24292/01.MF.0318.15
Czytaj streszczenie
Pobudzenia dodatkowe, nadkomorowe czy komorowe? Premature contractions, supraventricular or ventricular?
Kamila Szymańska, Jacek Sawicki
Medycyna Faktów 2018; 3(40): 262-263. DOI: 10.24292/01.MF.0318.16
Czytaj streszczenie