Medycyna Faktów 1 / 2018

spis artykułów:
Dlaczego, z punktu widzenia specjalisty kardiologa, warto wybrać dabigatran? Why dabigatran is worth to be chosen? The cardiologist’s point of view based on the recent data available
Dariusz A. Kosior
Medycyna Faktów 2018; 1(38): 6-10. DOI: 10.24292/01.MF.0118.1
Czytaj streszczenie
Przykłady zastosowania tiaprydu u osób z rozpoznaniem otępienia Case reports of the effects of tiapride in the treatment of dementia
Tomasz Gabryelewicz
Medycyna Faktów 2018; 1(38): 14-18. DOI: 10.24292/01.MF.0118.2
Czytaj streszczenie
Maślan sodu – skuteczny partner w terapii Butyrate of sodium – effective partner in therapy
Maciej Kierzkiewicz
Medycyna Faktów 2018; 1(38): 19-22. DOI: 10.24292/01.MF.0118.3
Czytaj streszczenie
Pochodne sulfonylomocznika ciągle skuteczne w codziennej praktyce diabetologicznej Sulphonylurea derivatives are still efficacious in daily anti-diabetes clinical practice
Dorota Kuzemko-Baranowska, Piotr Gajda, Grzegorz Dzida
Medycyna Faktów 2018; 1(38): 25-30. DOI: 10.24292/01.MF.0118.4
Czytaj streszczenie
Metoprolol CR/XL w chorobach układu krążenia – doświadczenie o przedłużonym działaniu Metoprolol CR/XL in cardiovascular diseases – experience in use of sustained release drug
Wioletta Dyrla, Marek Kuch
Medycyna Faktów 2018; 1(38): 34-41. DOI: 10.24292/01.MF.0118.5
Czytaj streszczenie
Eplerenon – fakty mówią same za siebie Eplerenone – the facts speak for themselves
Wioletta Dyrla, Marek Kuch
Medycyna Faktów 2018; 1(38): 42-44. DOI: 10.24292/01.MF.0118.6
Czytaj streszczenie
3 przypadki pacjentów, u których warto stosować ramipryl 3 patients in whom it is worth to use ramipril
Dominika Dąbrowska, Artur Mamcarz
Medycyna Faktów 2018; 1(38): 45-48. DOI: 10.24292/01.MF.0118.7
Czytaj streszczenie
Rola witamin z grupy B oraz monofosforanu urydyny – substancji odżywczych w leczeniu bólu neuropatycznego The role of group B vitamins and uridine monophosphate – nutrients in the treatment of neuropathic pain
Marta Durka-Kęsy, Adam Stępień
Medycyna Faktów 2018; 1(38): 51-58. DOI: 10.24292/01.MF.0118.8
Czytaj streszczenie
Czy warto stosować acemetacynę? Spojrzenie wielodyscyplinarne Is it worth using acemetacin? Multidisciplinary at-a-glance
Magdalena Kocot-Kępska, Maciej Kierzkiewicz, Dariusz Białoszewski
Medycyna Faktów 2018; 1(38): 59-62. DOI: 10.24292/01.MF.0118.9
Czytaj streszczenie
11 powodów, dla których warto stosować czynniki stymulujące erytropoezę w hematoonkologii 11 reasons for ESA application in hematooncology
Agnieszka Druzd-Sitek
Medycyna Faktów 2018; 1(38): 65-69. DOI: 10.24292/01.MF.0118.10
Czytaj streszczenie
Adherencja terapeutyczna w stwardnieniu rozsianym na przykładzie leków pierwszej linii stosowanych w iniekcjach Therapeutic adherence in multiple sclerosis. Example of the first line therapy drugs given in injections
Marcin Wełnicki, Dagmara Mirowska-Guzel, Artur Mamcarz
Medycyna Faktów 2018; 1(38): 70-75. DOI: 10.24292/01.MF.0118.11
Czytaj streszczenie
Jak witamina D wpływa na układ odpornościowy? How vitamin D affects immunity?
Aleksandra Kucharczyk, Witold Tłustochowicz
Medycyna Faktów 2018; 1(38): 76-80. DOI: 10.24292/01.MF.0118.12
Czytaj streszczenie
4K – koksyby w codziennej praktyce – komu, kiedy i który? Coxibs in everyday practice – whom, when, which?
Tomasz Grodzicki, Witold Tłustochowicz
Medycyna Faktów 2018; 1(38): 84-89. DOI: 10.24292/01.MF.0118.13
Czytaj streszczenie
7 powodów, dla których warto stosować ambroksol 7 reasons why it is worth to use ambroxol
Andrzej Emeryk, Magdalena Kowalska
Medycyna Faktów 2018; 1(38): 90-94. DOI: 10.24292/01.MF.0118.14
Czytaj streszczenie