Medycyna Faktów 4 / 2017

spis artykułów:
Glikokortykosteroidy wziewne i długo działający β2-agoniści w leczeniu astmy i POChP. Znaczenie propionianu flutykazonu i salmeterolu w utrzymaniu kontroli astmy i POChP Inhaled corticosteroids and long-acting β2-agonists in asthma and COPD treatment. Fluticasone propionate and salmeterol for long-term control of asthma and COPD
Andrzej Obojski
Medycyna Faktów 2017; 4(37): 302-305. DOI: 10.24292/01.MF.0417.1
Czytaj streszczenie
Zastosowanie trimetoprimu w leczeniu zakażeń układu moczowego – podsumowanie wytycznych Trimethoprim in the treatment of urinary tract infections – guidelines review
Adam Ostrowski, Tomasz Drewa
Medycyna Faktów 2017; 4(37): 308-312. DOI: 10.24292/01.MF.0417.2
Czytaj streszczenie
Niedokrwistość z niedoboru żelaza – diagnostyka i leczenie Iron deficiency anemia – diagnosis and treatment
Tomasz Hryszko
Medycyna Faktów 2017; 4(37): 315-321. DOI: 10.24292/01.MF.0417.3
Czytaj streszczenie
Metoprolol CR/XL – klasyka w najlepszym wydaniu. Wiele wskazań. Wiele możliwości Metoprolol CR/XL – classical medicine at its best. Indications and possibilities
Wioletta Dyrla
Medycyna Faktów 2017; 4(37): 324-328. DOI: 10.24292/01.MF.0417.4
Czytaj streszczenie
Zastosowanie zolpidemu w leczeniu bezsenności krótkotrwałej – opis przypadku Use of zolpidem in the treatment of short-term insomnia – case report
Halina Sienkiewicz-Jarosz
Medycyna Faktów 2017; 4(37): 331-334. DOI: 10.24292/01.MF.0417.5
Czytaj streszczenie
Ramipryl z amlodypiną – klasycznie, wciąż skutecznie Ramipril with amlodipine – classic and still effective
Marcin Wełnicki, Marek Chmielewski, Maciej Janiszewski, Artur Mamcarz
Medycyna Faktów 2017; 4(37): 336-343. DOI: 10.24292/01.MF.0417.6
Czytaj streszczenie
Walsartan – dobry wybór Valsartan – a good choice
Radosław Kręcki
Medycyna Faktów 2017; 4(37): 344-347. DOI: 10.24292/01.MF.0417.7
Czytaj streszczenie
8 faktów o kandesartanie 8 facts about kandesartan
Paweł Balsam
Medycyna Faktów 2017; 4(37): 348-351. DOI: 10.24292/01.MF.0417.8
Czytaj streszczenie
10 powodów, dla których warto stosować lek złożony zawierający timolol i dorzolamid w terapii jaskry 10 reasons why it is worth to use combined drug with timolol and dorzolamide in glaucoma therapy
Ewa Kosior-Jarecka
Medycyna Faktów 2017; 4(37): 352-356. DOI: 10.24292/01.MF.0417.9
Czytaj streszczenie
Leki generyczne a oryginalne – czy zamiana zawsze jest dobra? Generics versus brand-name – is switching always beneficial?
Marek Postuła
Medycyna Faktów 2017; 4(37): 358-362. DOI: 10.24292/01.MF.0417.10
Czytaj streszczenie
Iwabradyna w niewydolności serca w pytaniach i odpowiedziach. Najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości Ivabradine in heart failure. The most common questions and doubts
Ewa Straburzyńska-Migaj
Medycyna Faktów 2017; 4(37): 363-367. DOI: 10.24292/01.MF.0417.11
Czytaj streszczenie
Stymulacja komorowa u pacjentki z migotaniem przedsionków Ventricular pacing in patient with atrial fibrillation
Justyna Nowak, Jacek Sawicki
Medycyna Faktów 2017; 4(37): 370-371. DOI: 10.24292/01.MF.0417.12
Czytaj streszczenie
Badanie porównujące profil uwalniania się w jelicie aktualnie dostępnych na rynku polskim produktów zawierających maślan sodu A study comparing the release profile of currently available products containing sodium butyrate in the intestine
Tomasz Banasiewicz, Łukasz Krokowicz, Katarzyna Borycka-Kiciak, Adam Bobkiewicz
Medycyna Faktów 2017; 4(suplement).   
Czytaj streszczenie