Medycyna Faktów 4 / 2016

spis artykułów:
Powody, dla których warto zastosować jednoskładnikową tabletkę antykoncepcyjną zawierającą dezogestrel Reasons why it is worth to use a progestin-only pill containing desogestrel
Żaneta Kimber-Trojnar
Medycyna Faktów 2016; 4(33): 290-292. DOI:
Czytaj streszczenie
Skuteczność i bezpieczeństwo feksofenadyny w alergicznym nieżycie nosa The efficacy and safety of fexofenadine allergic rhinitis
Paweł Wylezoł, Marta Solarska, Marek Postuła
Medycyna Faktów 2016; 4(33): 293-299. DOI:
Czytaj streszczenie
Escitalopram, sertralina i wenlafaksyna w depresji – wybór oparty na dostosowaniu profilu leku do profilu pacjenta Escitalopram, sertraline and venlafaxine in the pharmacotherapy of depression – selection based on an adaptation of the profile of the drug to the patient’s profile
Sławomir Murawiec
Medycyna Faktów 2016; 4(33): 300-306. DOI:
Czytaj streszczenie
10 powodów, dla których warto stosować lisinopril 10 reasons why you should use lisinopril
Dominika Dąbrowska, Artur Mamcarz
Medycyna Faktów 2016; 4(33): 307-312. DOI:
Czytaj streszczenie
Rola lizatu bakteryjnego (OM-85 BV) w zapobieganiu nawracającym anginom u dzieci The role of OM-85 BV in preventing recurrent acute tonsillitis in children
Wojciech Feleszko, Aleksandra Rurarz
Medycyna Faktów 2016; 4(33): 313-314. DOI:
Czytaj streszczenie
Problemy perinatologii – terapia progesteronem w ciąży: fakty i mity Current controversies in perinatology – progesterone treatment in pregnancy
Jacek Tomaszewski
Medycyna Faktów 2016; 4(33): 315-319. DOI:
Czytaj streszczenie
Doświadczenia własne w ambulatoryjnym leczeniu duloksetyną Experience with the use of duloxetine at the outpatients’ clinic
Tomasz Pawłowski, Joanna Rymaszewska
Medycyna Faktów 2016; 4(33): 320-325. DOI:
Czytaj streszczenie
Rola duloksetyny w leczeniu bólu neuropatycznego The role of duloxetine in treatment of neuropathic pain
Katarzyna Kotfis
Medycyna Faktów 2016; 4(33): 326-331. DOI:
Czytaj streszczenie
Preparat łączony rosuwastatyny i amlodipiny – przykładowe scenariusze zastosowania A fixed-dose combination of rosuvastatin and amlodipine – examples of treatment scenarios
Marcin Barylski
Medycyna Faktów 2016; 4(33): 334-337. DOI:
Czytaj streszczenie
[Choroba wieńcowa u kobiet] Coronary artery disease in women
Magdalena Niedziela, Małgorzata Wojciechowska, Artur Mamcarz, Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska
Medycyna Faktów 2016; 4(33): 340-343. DOI:
Czytaj streszczenie
[Aktywność fizyczna w leczeniu otyłości u pacjentów z cukrzycą typu 2] Physical activity in the treatment of obesity in patients with type 2 diabetes
Jolanta Oleksiak, Ewa Wujek-Krajewska, Maciej Janiszewski, Dominika Klimczak, Cezary Goławski, Juliusz Rawdanowicz, Marek Kuch
Medycyna Faktów 2016; 4(33): 344-348. DOI:
Czytaj streszczenie
[Poczucie własnej wartości, wgląd i jakość życia wśród dzieci z porażeniem mózgowym i przepukliną oponowo-rdzeniową] Self-esteem, insight, and quality of life among children with cerebral palsy and myelomeningocele
Zuzanna Gierlak, Bartosz Łoza
Medycyna Faktów 2016; 4(33): 349-352. DOI:
Czytaj streszczenie
Czy zawsze można dzielić tabletki? Can you always split tablets?
Teresa Komorniczak, Artur Mamcarz
Medycyna Faktów 2016; 4(33): 353-356. DOI:
Czytaj streszczenie
Dlaczego warto rozważyć stosowanie leków stymulujących erytropoezę w niedokrwistości u chorych na nowotwory? Why it is worth to consider use of erythropoiesis stimulating agents in anemia treatment of cancer patients?
Piotr Radziwon
Medycyna Faktów 2016; 4(33): 359-366. DOI:
Czytaj streszczenie
Strategie leczenia inwazyjnego w ostrych zespołach wieńcowych bez przetrwałego uniesienia odcinka ST Invasive management strategies in patient with non ST-elevation acute coronary syndrome
Karol Wrzosek
Medycyna Faktów 2016; 4(33): 368-370. DOI:
Czytaj streszczenie
Iota-karagen (carragelose) jako nowa możliwość objawowego postępowania w infekcjach wirusowych dróg oddechowych Iota-carrageenan (carragelose) as a new possibility of symptomatic proceedings respiratory viral infections
Jarosław Woroń
Medycyna Faktów 2016; 4(33): 372-375. DOI:
Czytaj streszczenie
Sprawozdanie z sesji satelitarnej firmy SANDOZ podczas konferencji CARDIOLIPID 2016 Report of the SANDOZ satellite session at the conference CARDIOLIPID 2016
Marcin Barylski
Medycyna Faktów 2016; 4(33): 378-380. DOI:
Czytaj streszczenie
Komentarz – dlaczego ta sesja była szczególnie interesująca? [Commentary- why was this session particularly interesting?]
Krzysztof J. Filipiak
Medycyna Faktów 2016; 4(33): 381-382. DOI:
Czytaj streszczenie
Niższe docelowe stężenia LDL-cholesterolu osiągane za pomocą silnych statyn i terapii skojarzonej [Lower LDL-cholesterol targets achieved with strong statins and combination therapy]
Beata Wożakowska-Kapłon
Medycyna Faktów 2016; 4(33): 383. DOI:
Czytaj streszczenie