Medycyna Faktów 2 / 2016

spis artykułów:
Czy warto zwiększać dawkę telmisartanu do 80 mg/24 h w sytuacji, gdy pacjent z nadciśnieniem tętniczym i wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym osiągnie cel hipotensyjny już podczas stosowania niskiej dawki leku? Is it worth to increase the daily dose of telmisartan to 80 mg per day for cardiovascular high-risk patients, who reach blood pressure target on a low dose?
Marek Chmielewski, Marek Kuch
Medycyna Faktów 2016; 2(31): 94-95. DOI:
Czytaj streszczenie
[Dlaczego warto stosować telmisartan u pacjentów z cukrzycą i mikroalbuminurią?] Why use telmisartan in patients with diabetes and microalbuminuria?
Marek Chmielewski, Marek Kuch
Medycyna Faktów 2016; 2(31): 97-99. DOI:
Czytaj streszczenie
Dyslipidemia, cholesterol, statyny. Czy u pacjentów z nieznacznie podwyższonym cholesterolem LDL należy stosować małe dawki statyn, a u chorych z wysokim stężeniem cholesterolu – duże dawki? Should patients with mildly elevated LDL-cholesterol be treated with small doses of statins, and patients with high level of cholesterol with high doses of statins?
Marek Kuch, Maciej Janiszewski
Medycyna Faktów 2016; 2(31): 100-101. DOI:
Czytaj streszczenie
Depresja w chorobach somatycznych. W jakich grupach pacjentów warto zastosować tianeptynę? Depression in somatic diseases. In which groups of patients should be applied tianeptine?
Anna Mosiołek
Medycyna Faktów 2016; 2(31): 102-108. DOI:
Czytaj streszczenie
Wpływ lizatu bakteryjnego (OM-85 BV) na stężenie immunoglobulin oraz defensyny (hBD-1) u dzieci z astmą i nawracającymi zakażeniami dróg oddechowych Bacterial lysate (OM-85 BV) and serum concentrations of hBD-1 and immunoglobulin in children with asthma and recurrent respiratory infections
Wojciech Feleszko
Medycyna Faktów 2016; 2(31): 109-110. DOI:
Czytaj streszczenie
Stosowanie sulodeksydu w praktyce ortopedycznej The use of sulodexide in orthopaedic practice
Jacek Kaczmarczyk, Leszek Romanowski
Medycyna Faktów 2016; 2(31): 111-114. DOI:
Czytaj streszczenie
Pierwszy wybór we współczesnej depresji First choice for contemporary depression
Bartosz Łoza
Medycyna Faktów 2016; 2(31): 115-121. DOI:
Czytaj streszczenie
4 profile kliniczne pacjentów, u których warto stosować aripiprazol 4 profiles of patients in whom it is worth to use of aripiprazole
Sławomir Murawiec
Medycyna Faktów 2016; 2(31): 122-125. DOI:
Czytaj streszczenie
[Powody stosowania ziołowych suplementów z wyciągiem z owocu palmowego Sabah (Serenoa repens) u pacjentów z łagodnym rozrostem prostaty z punktu widzenia urologa] Reasons to use herbal supplements with sabal palm fruit extract (Serenoa repens) in patients with benign prostatic hyperplasia from urologist’s perspective
Robert K. Jarema
Medycyna Faktów 2016; 2(31): 126-128. DOI:
Czytaj streszczenie
Powody, dla których warto stosować preparaty zawierające ekstrakt z owoców palmy sabal (Serenoa repens) w leczeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego. Okiem internisty-hipertensjologa Reasons to use herbal supplements with sabal palm fruit extract (Serenoa repens) in patients with benign prostatic hyperplasia from internist - hypertensiologist’s perspective
Krystyna Knypl
Medycyna Faktów 2016; 2(31): 129-132. DOI:
Czytaj streszczenie
10 powodów, dla których warto w farmakoterapii bólu stosować połączenie paracetamolu i tramadolu w postaci o przedłużonym uwalnianiu 10 reasons why it is worth to use a combination of paracetamol and tramadol sustained release form in pain pharmacotherapy
Jarosław Woroń
Medycyna Faktów 2016; 2(31): 135-139. DOI:
Czytaj streszczenie
7 powodów, dla których warto stosować donepezil razem z memantyną 7 reasons why you should use donepezil with memantine
Tadeusz Parnowski
Medycyna Faktów 2016; 2(31): 140-145. DOI:
Czytaj streszczenie
Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym – 2015 rok. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Co nowego? 2015 guidelines for the management of hypertension. Recommendations of the Polish Society of Hypertension. What is new?
Andrzej Tykarski
Medycyna Faktów 2016; 2(31): 148-152. DOI:
Czytaj streszczenie
Pacjent z dyslipidemią aterogenną – konsensus ekspertów europejskich co do diagnostyki i leczenia Consensus of European experts regarding the diagnosis and treatment of patients with atherogenic dyslipidemia
Piotr Chruściel, Maciej Banach
Medycyna Faktów 2016; 2(31): 153-160. DOI:
Czytaj streszczenie
[Akcje przywoławcze dotyczące urządzeń medycznych] Medical Device Recall
Łukasz J. Januszkiewicz, Marcin Grabowski
Medycyna Faktów 2016; 2(31): 161-164. DOI:
Czytaj streszczenie
Antykoncepcyjne i pozaantykoncepcyjne właściwości połączenia dienogestu i etynyloestradiolu w tabletce antykoncepcyjnej – opis przypadku Contraceptive and noncontraceptive advantages of dienogest and ethinylestradiol contraceptive pills – a case report
Monika Łukasiewicz
Medycyna Faktów 2016; 2(31): 166-170. DOI:
Czytaj streszczenie
[Rzadkie połączenie: kardiomiopatia tako-tsubo, skrzeplina w lewej komorze i ostre zapalenie trzustki wtórne do przedawkowania leku] A rare combination: tako-tsubo cardiomyopathy, a left ventricular thrombus and acute pancreatitis secondary to drug overdose
Paweł Balsam, Elwira Bakuła, Maciej Markulis, Michał Peller, Marcin Grabowskki, Grzegorz Opolski,
Medycyna Faktów 2016; 2(31): 171-177. DOI:
Czytaj streszczenie
Złożone zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego i śródkomorowego Complex atrioventricular and interventricular conduction disorders
Jacek Sawicki, Magdalena Rostek, Monika Tomaszewska-Kiecana
Medycyna Faktów 2016; 2(31): 180-182. DOI:
Czytaj streszczenie
Sprawozdanie ze spotkania Masterclass: Leading Excellence for Stroke Prevention in Non-Valvular Atrial Fibrillation. Barcelona, 18–19 marca 2016 The report from the meeting Masterclass: Leading Excellence for Stroke Prevention in Non-Valvular Atrial Fibrillation. 18–19 March 2016, Barcelona
Marcin Grabowski
Medycyna Faktów 2016; 2(31): 184-188. DOI:
Czytaj streszczenie