Medycyna Faktów 2 / 2009

spis artykułów:
Badanie ATHENA – ocena wpływu dronedaronu na incydenty sercowo-naczyniowe u chorych z migotaniem przedsionków [ATHENA study – Effect of Dronedarone on Cardiovascular Events In Atrial Fibrillation]
Kamila Adach
Medycyna Faktów 2009; 2(3): 7-12. DOI:
Czytaj streszczenie
Komentarz: Czy lek antyarytmiczny może poprawiać odległe rokowanie u chorych z migotaniem przedsionków? [Commentary: Can antiarrhythmic medicine improve long-term prognosis in patients with atrial fibrillation?]
Maria Trusz-Gluza
Medycyna Faktów 2009; 2(3): 13-15. DOI:
Czytaj streszczenie
Czy omeprazol wpływa na działanie przeciwpłytkowe klopidogrelu? Badanie OCLA Does omeprazole influence the antiplatelet action of clopidogrel? OCLA study
Barbara Chybowska
Medycyna Faktów 2009; 2(3): 16-18. DOI:
Czytaj streszczenie
Komentarz: Influence of Omeprazole on the Antiplatelet Action of Clopidogrel Associated With Aspirine [Commentary: Influence of Omeprazole on the Antiplatelet Action of Clopidogrel Associated With Aspirine]
Bożena Tarchalska-Kryńska, Marek Postuła
Medycyna Faktów 2009; 2(3): 21-23. DOI:
Czytaj streszczenie
Jednoczesne stosowanie klopidogrelu i inhibitorów pompy protonowej u osób ze świeżo przebytym zawałem serca Concomitant treatment with clopidogrel and proton pump inhibitors in patients with recent myocardial infarction
Marcin Modzelewski
Medycyna Faktów 2009; 2(3): 24-29. DOI:
Czytaj streszczenie
Inhibitor konwertazy o udowodnionej skuteczności – benazepril ACE-inhibitor of proven efficacy – benazepril
Robert Małecki
Medycyna Faktów 2009; 2(3): 33-38. DOI:
Czytaj streszczenie
Pojedyncza czy podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron u chorych wysokiego ryzyka wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych – wyniki badania ONTARGET [Single or double blockade of renin-angiotensin-aldosterone system in patients at high risk of cardiovascular complications - ONTARGET trial results]
Barbara Chybowska
Medycyna Faktów 2009; 2(3): 40-44. DOI:
Czytaj streszczenie
Komentarz: Badanie ONTARGET z perspektywy czasu. Czy jest jeszcze miejsce dla podwójnej blokady osi renina-angiotensyna-aldosteron? [Commentary: ONTARGET study from the perspective of time. Is there still a place for double blockade of renin-angiotensin-aldosterone axis?]
Marek Kuch
Medycyna Faktów 2009; 2(3): 45-49. DOI:
Czytaj streszczenie
Grupy dyskusyjne       Newsgroups      
Patryk Krzyżak
Medycyna Faktów 2009; 2(3): 52-54. DOI:
Czytaj streszczenie
Jak oceniać skuteczność diagnostyczną, rokowniczą i terapeutyczną w badaniach klinicznych? How to measure diagnostic, prognostic and therapeutic effect in clinical trials?
Marcin Grabowski
Medycyna Faktów 2009; 2(3): 56-59. DOI:
Czytaj streszczenie
Rola badania FFR w planowaniu angioplastyki wieńcowej u chorych z wielonaczyniową postacią choroby wieńcowej – na podstawie badania FAME FFR supported coronary angioplasty in patients with multivessel coronary disease – the FAME study results
Maciej Janiszewski, Marek Chmielewski
Medycyna Faktów 2009; 2(3): 62-65. DOI:
Czytaj streszczenie
EBM – przegląd aktualnych publikacji [EBM – review]
Oprac.: K. Sadkowska
Medycyna Faktów 2009; 2(3): 68-80. DOI:
Czytaj streszczenie
Wspomnienia z Kongresu American College of Cardiology w Orlando (29–31 marca 2009 r.) [Memoirs from American College of Cardiology congress 2008 in Orlando (29–31 March 2009)]
Piotr Lipiec, Jarosław D. Kasprzak
Medycyna Faktów 2009; 2(3): 82-84. DOI:
Czytaj streszczenie