Medycyna Faktów 1 / 2015

spis artykułów:
Przypadek kliniczny. Niesystematyczna terapia moczopędna – zaostrzenie niewydolności serca Case report. Unsystematic diuretic therapy – exacerbation of heart failure
Wioletta Dyrla, Marek Kuch
Medycyna Faktów 2015; 1(26): 8-9. DOI:
Czytaj streszczenie
Choroba Alzheimera – opisy przypadków klinicznych Alzheimer’s disease – case reports
Andrzej Potemkowski, Tadeusz Parnowski, Tomasz Gabryelewicz
Medycyna Faktów 2015; 1(26): 11-19. DOI:
Czytaj streszczenie
12 powodów, dla których warto zastosować iwabradynę w terapii niewydolności serca 12 reasons to use ivabradine in heart failure treatment
Marcin Grabowski
Medycyna Faktów 2015; 1(26): 25-34. DOI:
Czytaj streszczenie
Lerkanidipina – 5 powodów, dla których warto ją stosować Lercanidipine – 5 reasons why it is worth to use it
Marcin Barylski
Medycyna Faktów 2015; 1(26): 36-39. DOI:
Czytaj streszczenie
4 powody, dla których warto stosować kandesartan 4 reasons to use candesartan
Paweł Balsam
Medycyna Faktów 2015; 1(26): 40-43. DOI:
Czytaj streszczenie
17 powodów, dla których warto stosować cilostazol 17 reasons to use cilostazol
Paweł Balsam, Marcin Grabowski
Medycyna Faktów 2015; 1(26): 44-49. DOI:
Czytaj streszczenie
9 powodów, dla których warto wybrać furoinian mometazonu 9 reasons for choosing mometasone furoate
Piotr Rapiejko
Medycyna Faktów 2015; 1(26): 50-55. DOI:
Czytaj streszczenie
Nebiwolol – unikalny β-adrenolityk o działaniu wazodylatacyjnym Nebivolol – unique β-blocker with vasodilatory effect
Filip M. Szymański
Medycyna Faktów 2015; 1(26): 60-64. DOI:
Czytaj streszczenie
Stosowanie zofenoprilu w zawale serca The use of zofenopril in myocardial infarction
Marek Rosiak, Marek Postuła, Dariusz A. Kosior
Medycyna Faktów 2015; 1(26): 65-69. DOI:
Czytaj streszczenie
Badania ADVANCE i ADVANCE-ON – korzyści ze stosowania perindoprilu i indapamidu u pacjentów z cukrzycą ADVANCE and ADVANCE-ON studies – benefits from perindopril and indapamide therapy in patients with diabetes
Piotr Jędrusik, Jacek Lewandowski
Medycyna Faktów 2015; 1(26): 65-69. DOI:
Czytaj streszczenie
Preferencyjne inhibitory COX-2 w leczeniu bólu pooperacyjnego Preferential cyclooxygenase 2 inhibitors in postoperative pain treatment
Hanna Misiołek, Maja Copik
Medycyna Faktów 2015; 1(26): 79-84. DOI:
Czytaj streszczenie