Medycyna Faktów 1 / 2014

spis artykułów:
Leki złożone w leczeniu nadciśnienia tętniczego – droga do poprawy skuteczności terapii i rokowania Single-pill combination in the treatment of hypertension – a way to improve effectiveness and prognosis
Paulina Nowek, Marzena Ławrynowicz, Andrzej Rynkiewicz
Medycyna Faktów 2014; 1(22): 7-13. DOI:
Czytaj streszczenie
Zastosowanie preparatu łączonego amlodypiny i atorwastatyny w terapii nadciśnienia tętniczego, dyslipidemii i choroby niedokrwiennej serca Amlodipine/atorvastatin fixed-dose combination in patients with hypertension, dyslipidaemia and coronary heart disease
Marcin Wełnicki, Anna Adamska-Wełnicka, Artur Mamcarz
Medycyna Faktów 2014; 1(22): 14-19. DOI:
Czytaj streszczenie
Winpocetyna nie tylko w zaburzeniach krążenia mózgowego Vinpocetine not only in cerebral circulatory disorders
Beata Porębska
Medycyna Faktów 2014; 1(22): 23-26. DOI:
Czytaj streszczenie
Łagodne zaburzenia poznawcze – piracetam czy winpocetyna? Mild cognitive impairment – piracetam or vinpocetine?
Grzegorz Krychowiak
Medycyna Faktów 2014; 1(22): 27-31. DOI:
Czytaj streszczenie
Dwadzieścia powodów, dla których warto stosować zofenopryl Twenty causes for it is worth to use zofenopril
Piotr Abramczyk, Jacek Lewandowski
Medycyna Faktów 2014; 1(22): 32-38. DOI:
Czytaj streszczenie
Piętnaście powodów, dla których warto stosować nebiwolol Fifteen reasons which makes nebivolol worth using
Juliusz Rawdanowicz, Marek Kuch
Medycyna Faktów 2014; 1(22): 41-47. DOI:
Czytaj streszczenie
β-adrenolityki i kwas acetylosalicylowy w prewencji i terapii chorób układu sercowo-naczyniowego β-blockers and acetylsalicylic acid in prevention and therapy of cardiovascular diseases
Paweł Balsam, Marcin Grabowski
Medycyna Faktów 2014; 1(22): 51-57. DOI:
Czytaj streszczenie
Pacjent z nadciśnieniem tętniczym i niewydolnością serca Patient with hypertension and heart failure
Paweł Balsam
Medycyna Faktów 2014; 1(22): 60-62. DOI:
Czytaj streszczenie
Pacjent z nadciśnieniem tętniczym – non-dipper Non-dipper hypertensive patient
Paweł Balsam
Medycyna Faktów 2014; 1(22): 65-68. DOI:
Czytaj streszczenie
Lerkanidipina w przypadkach klinicznych Lercanidipine in clinical cases
Andrzej Cacko
Medycyna Faktów 2014; 1(22): 69-73. DOI:
Czytaj streszczenie
Lerkanidipina w przypadkach klinicznych – komentarz [Lercanidipine in clinical cases - commentary]
Marcin Grabowski
Medycyna Faktów 2014; 1(22): 74-75. DOI:
Czytaj streszczenie
Punktowa skala oceny stosowności wykorzystania terapii w danym scenariuszu klinicznym na przykładzie elektroterapii Scoring system used to evaluate appropriate use criteria for electrotherapy
Marcin Grabowski
Medycyna Faktów 2014; 1(22): 78-80. DOI:
Czytaj streszczenie
EBM – przegląd aktualnych publikacji [EBM – review]
Oprac.: K. Sadkowska-Smit
Medycyna Faktów 2014; 1(22): 82-92. DOI:
Czytaj streszczenie