Medycyna Faktów 4 / 2013

spis artykułów:
Obniżenie śmiertelności w niewydolności serca przez skuteczną redukcję częstości pracy serca – rola iwabradyny Reduction of mortality in heart failure through effective reduction of heart rate – the role of ivabradine
Kamil Wikło, Jarosław D. Kasprzak
Medycyna Faktów 2013; 4(21): 9-15. DOI:
Czytaj streszczenie
Lisinopril jako skuteczny i bezpieczny lek hipotensyjny – punkt widzenia kardiologa Lisinopril as an efficient and safe hypotensive agent – cardiologist’s point of view
Filip M. Szymański
Medycyna Faktów 2013; 4(21): 16-20. DOI:
Czytaj streszczenie
Terapia skojarzona nadciśnienia tętniczego z zastosowaniem lisinoprilu u pacjentów ze współistniejącą cukrzycą – punkt widzenia diabetologa Polytherapy with lisinopril in patients with hypertension and coexisting diabetes – point of view of the diabetologist
Wiesława Barbara Duda-Król, Marcin Wełnicki
Medycyna Faktów 2013; 4(21): 21-25. DOI:
Czytaj streszczenie
[Komentarz:] Stosowanie produktów poza ChPL jako działanie dopuszczalne w świetle prawa [Commentary:] Off-label use of drugs is legal
Justyna Zajdel
Medycyna Faktów 2013; 4(21): 26-28. DOI:
Czytaj streszczenie
Standardy PTG dotyczące podawania progesteronu w ciąży zagrożonej porodem przedwczesnym PTG standards for the use of progesterone for prevention of the preterm birth
Anita Błażejewska
Medycyna Faktów 2013; 4(21): 30-33. DOI:
Czytaj streszczenie
Lerkanidypina – wyjątkowy oryginalny lek hipotensyjny Lercanidipine – unique, original hypotensive drug
Małgorzata Waszkiewicz, Jacek Lewandowski
Medycyna Faktów 2013; 4(21): 36-43. DOI:
Czytaj streszczenie
Korzyści ze stosowania winpocetyny w codziennej praktyce – znane wskazania i nowe perspektywy terapii Benefits of using vinpocetine in everyday practice – known indications and new perspectives of therapy
Zyta Banecka-Majkutewicz
Medycyna Faktów 2013; 4(21): 44-49. DOI:
Czytaj streszczenie
Nimesulid w terapii bólu ostrego i przewlekłego Nimesulide for acute and chronic pain management
Jerzy Wordliczek, Jarosław Woroń, Romuald Dębski, Halina Sienkiewicz-Jarosz, Leszek Romanowski, Piotr Wiland, Witold Lukas, Małgorzata Malec-Milewska
Medycyna Faktów 2013; 4(21): 50-61. DOI:
Czytaj streszczenie
Nebiwolol – nowoczesny β-adrenolityk stosowany w wybranych przypadkach klinicznych Nebivolol – modern β-blocker used in selected clinical cases
Juliusz Rawdanowicz
Medycyna Faktów 2013; 4(21): 64-68. DOI:
Czytaj streszczenie
Zastosowanie zofenoprilu w terapii nadciśnienia tętniczego i u pacjenta ze świeżym zawałem serca Treatment with zofenopril in patient with hypertension and in patient with myocardial infarction
Paweł Balsam
Medycyna Faktów 2013; 4(21): 71-76. DOI:
Czytaj streszczenie
[Komentarz:] Zastosowanie zofenoprilu w terapii nadciśnienia tętniczego i u pacjenta ze świeżym zawałem serca – komentarz [Commentary:] Treatment with zofenopril in patient with hypertension and in patient with myocardial infarction
Marcin Grabowski
Medycyna Faktów 2013; 4(21): 77. DOI
Czytaj streszczenie
EBM – przegląd aktualnych publikacji [EBM – review]
Oprac.: K. Sadkowska-Smit
Medycyna Faktów 2013; 4(21): 80-94. DOI:
Czytaj streszczenie