Medycyna Faktów 1 / 2009

spis artykułów:
Badanie ADVANCE – efekty intensywnego leczenia hipoglikemizującego w cukrzycy typu 2 ADVANCE – effects of intensive glucose lowering in type 2 diabetes
Małgorzata Szelachowska
Medycyna Faktów 2009; 1(2): 9-14. DOI:
Czytaj streszczenie
Iwabradyna – „piękny” lek w leczeniu pacjentów z chorobą wieńcową i dysfunkcją lewej komory? Badanie BEAUTIFUL (morBidity-mortality EvAlUaTion of the IF inhibitor ivabradine in patients with coronary artery disease and left ventricULar dysfunction) Ivabradine – is it “beautiful” drug for patients with coronary artery disease and left ventricular dysfunction? BEAUTIFUL study (morBidity-mortality EvAlUaTion of the IF inhibitor ivabradine in patients with coronary artery disease and left ventricULar dysfunction)
Przemysław Trzeciak
Medycyna Faktów 2009; 1(2): 17-23. DOI:
Czytaj streszczenie
Komentarz: Czy wolniej znaczy lepiej? [Commentary: Does slower mean better?]
Lech Poloński
Medycyna Faktów 2009; 1(2): 24-25. DOI:
Czytaj streszczenie
Skojarzone leczenie hipolipemizujące w stenozie aortalnej jest nieskuteczne. Ale czy bezpieczne? – wyniki badania SEAS Combine lipid lowering therapy in aortic stenosis is unsuccessful. But is it safe? – results for SEAS
Wojciech Braksator, Barbara Chybowska
Medycyna Faktów 2009; 1(2): 26-30. DOI:
Czytaj streszczenie
Estry etylowe wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 w niewydolności serca – badanie GISSI-HF N-3 polyunsaturated fatty acids in patients with chronic heart failure – the GISSI-HF trial
Kamila Adach, Marek Kuch
Medycyna Faktów 2009; 1(2): 33-42. DOI:
Czytaj streszczenie
Badanie AIPRI – jak hamować postęp nefropatii niecukrzycowej? AIPRI Study – how to slow progression of non-diabetic nephropathy?
Robert Małecki
Medycyna Faktów 2009; 1(2): 45-50. DOI:
Czytaj streszczenie
Jak korzystać z MEDLINE? How to use MEDLINE?
Patryk Krzyżak
Medycyna Faktów 2009; 1(2): 52-56. DOI:
Czytaj streszczenie
Spróbujmy zrozumieć statystykę Try to have a good grasp of statistics
Jolanta Siemińska, Marek Siemiński
Medycyna Faktów 2009; 1(2): 58-64. DOI:
Czytaj streszczenie
Evidence Based Medicine – pytania o punkty końcowe badań Evidence Based Medicine – questions about clinical endpoints
Marcin Grabowski
Medycyna Faktów 2009; 1(2): 66-69. DOI:
Czytaj streszczenie
Czy zabiegi przezskórnej angioplastyki wieńcowej z użyciem stentów uwalniających leki (DES) zastąpią CABG w chorobie wielonaczyniowej i zwężeniu pnia lewej tętnicy wieńcowej? Wstępne wyniki badania SYNTAX Do percutaneous coronary interventions with drug eluting stents replace cardiosurgery in multivessel disease and left main stenosis? Preliminary results of SYNTAX Trial
Marek Chmielewski, Maciej Janiszewski
Medycyna Faktów 2009; 1(2): 72-76. DOI:
Czytaj streszczenie
EBM – przegląd aktualnych publikacji [EBM – review]
Oprac.: K. Sadkowska
Medycyna Faktów 2009; 1(2): 78-91. DOI:
Czytaj streszczenie
Badanie JUPITER – czy obniżać LDL-cholesterol poniżej 60 mg/dl u osób z „prawidłowym” lipidogramem, bez chorób sercowo-naczyniowych? JUPITER trial – should we decrease the LDL-cholesterol concentrations below 60 mg/dl in patients with “normal” lipid levels, without cardiovascular diseases?
Krzysztof J. Filipiak
Medycyna Faktów 2009; 1(2): 94-97. DOI:
Czytaj streszczenie
Wspomnienia z kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Monachium 2008 Memoirs from ESC congress 2008 in Munich
Wojciech E. Krzyżanowski
Medycyna Faktów 2009; 1(2): 100-103. DOI:
Czytaj streszczenie