Medycyna Faktów 1 / 2013

spis artykułów:
Ojos del Salado 2012 MedExpedition – Wyżej niż marzenia, dalej niż nauka... [Ojos del Salado 2012 MedExpedition. Higher than dreams, further than science...]
Patryk Krzyżak
Medycyna Faktów 2013; 1(18): 6-11. DOI:
Czytaj streszczenie
Co nowego w aktualnych standardach Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczących zastawkowych wad serca? What is new in the recent guidelines of the European Society of Cardiology concerning valvular heart disease?
Agnieszka Petrykowska, Marek Kuch
Medycyna Faktów 2013; 1(18): 14-20. DOI:
Czytaj streszczenie
Zofenopril – unikalny inhibitor konwertazy? Zofenopril – a unique angiotensin convertase inhibitor?
Jacek Lewandowski
Medycyna Faktów 2013; 1(18): 23-28. DOI:
Czytaj streszczenie
Wielokierunkowe działanie winpocetyny i korzyści z tym związane w świetle badań eksperymentalnych i klinicznych Benefits associated with the complex action of vinpocetine in the light of experimental and clinical studies
Małgorzata Zaremba, Marek Postuła
Medycyna Faktów 2013; 1(18): 30-41. DOI:
Czytaj streszczenie
Łagodny ból dwóch małych stawów rąk nie zapowiadał poważnych konsekwencji. Opis przypadku [The mild pain of two small joints of the hands did not predict serious consequences. A case report]
Anna Zubrzycka-Sienkiewicz
Medycyna Faktów 2013; 1(18): 45-50. DOI:
Czytaj streszczenie
Ból pleców u młodego mężczyzny – częsta dolegliwość, wymagająca nierutynowego postępowania [Back pain in a young man - common ailment, requiring non-routine treatment]
Anna Zubrzycka-Sienkiewicz
Medycyna Faktów 2013; 1(18): 51-55. DOI:
Czytaj streszczenie
Niewydolność serca – jak jeszcze możemy zintensyfikować farmakoterapię? Heart failure – how can we further enhance pharmacotheraphy?
Marta Domańska, Iwonna Grzywanowska-Łaniewska
Medycyna Faktów 2013; 1(18): 56-62. DOI:
Czytaj streszczenie
Walsartan w codziennej praktyce klinicznej – o czym trzeba pamiętać? Valsartan in daily clinical practice – what do you need to remember?
Filip M. Szymański
Medycyna Faktów 2013; 1(18): 63-68. DOI:
Czytaj streszczenie
Najbliższa przyszłość terapii hipotensyjnej – czy leki złożone? Nearest future of hypotensive therapy – combined drugs?
Justyna Wilczko, Jacek Lewandowski
Medycyna Faktów 2013; 1(18): 71-80. DOI:
Czytaj streszczenie
[Komentarz:] Aceklofenak – działanie chondroprotekcyjne w chorobie zwyrodnieniowej stawów [Commentary:] A chondroprotective effect of aceclofenac in the osteoarthritis
Robert Rupiński
Medycyna Faktów 2013; 1(18): 81-83. DOI:
Czytaj streszczenie
Dobra Praktyka Kliniczna w eksperymentach medycznych – część 1 Good Clinical Practice in clinical trials – part 1
Andrzej Cacko
Medycyna Faktów 2013; 1(18): 86-92. DOI:
Czytaj streszczenie
EBM – przegląd aktualnych publikacji [EBM – review]
Oprac.: K. Sadkowska-Smit
Medycyna Faktów 2013; 1(18): 94-104. DOI:
Czytaj streszczenie