Medycyna Faktów 4 / 2012

spis artykułów:
Ojos del Salado 2012 MedExpedition – Wyżej niż marzenia, dalej niż nauka... [Ojos del Salado 2012 MedExpedition. Higher than dreams, further than science...]
Patryk Krzyżak
Medycyna Faktów 2012; 4(17): 6-11. DOI:
Czytaj streszczenie
Korzyści ze stosowania lisinoprilu w chorobach układu sercowo-naczyniowego i chorobach nerek. Czego spodziewać się po badaniu HALT-PKD? Benefits of lisinopril therapy in cardiovascular and kidney diseases. Our expectations after HALT-PKD trial
Anna Tomaszuk-Kazberuk, Jolanta Małyszko
Medycyna Faktów 2012; 4(17): 14-20. DOI:
Czytaj streszczenie
Wpływ aceklofenaku na chrząstkę stawową na tle wpływu innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych Effect of aceclofenac on the human cartilage compared to other nonsteroidal anti-inflammatory drugs
Robert Rupiński
Medycyna Faktów 2012; 4(17): 23-27. DOI:
Czytaj streszczenie
Inozyny pranobeks w leczeniu zakażenia wirusem opryszczki typu 1 i 2 Inosine pranobex in the treatment of herpes simplex virus type 1 and type 2 infections
Łukasz Matusiak
Medycyna Faktów 2012; 4(17): 28-31. DOI:
Czytaj streszczenie
Co nowego w tegorocznych standardach niewydolności serca ESC 2012 – eplerenon What is new in heart failure guidelines ESC 2012 – eplerenone
Marcin Konopka, Marek Kuch
Medycyna Faktów 2012; 4(17): 34-37. DOI:
Czytaj streszczenie
Próba pozycjonowania trzech leków hipotensyjnych: ramiprilu, telmisartanu i walsartanu w leczeniu nadciśnienia tętniczego w zależności od ciśnienia tętniczego i ryzyka sercowo-naczyniowego Trying to select among three antihypertensive drugs: ramipril, telmisartan and valsartan in the treatment of hypertension according to the blood pressure and cardiovascular risk
Marcin Grabowski
Medycyna Faktów 2012; 4(17): 39-46. DOI:
Czytaj streszczenie
[Komentarz:] Dylematy lekarza praktyka: ramipril, telmisartan, walsartan – co, kiedy i u kogo wybierać? [Commentary:] Every clinician dilemma: ramipril, telmisartan, valsartan – what, when and whom to prescribe?
Krzysztof J. Filipiak
Medycyna Faktów 2012; 4(17): 47-48. DOI:
Czytaj streszczenie
Trimetazydyna jako leczenie uzupełniające – pacjent z chorobą niedokrwienną serca i cukrzycą typu 2 Trimetazidine as an additional treatment – patient with ischemic heart disease and type 2 diabetes mellitus
Andrzej Cacko
Medycyna Faktów 2012; 4(17): 54-56. DOI:
Czytaj streszczenie
Torasemid na tle innych leków moczopędnych Torasemide compared to other diuretics
Robert Małecki
Medycyna Faktów 2012; 4(17): 59-65. DOI:
Czytaj streszczenie
Zastosowanie iwabradyny w terapii przewlekłej niewydolności serca Ivabradine in chronic heart failure therapy
Marcin Wełnicki, Anna Adamska-Wełnicka, Artur Mamcarz
Medycyna Faktów 2012; 4(17): 69-73. DOI:
Czytaj streszczenie
Specyfika badań klinicznych z zastosowaniem urządzeń do elektroterapii niewydolności serca Specificity of clinical trials with cardiac implantable devices in heart failure
Marcin Grabowski
Medycyna Faktów 2012; 4(17): 76-79. DOI:
Czytaj streszczenie
Kontrapulsacja wewnątrzaortalna (IABP) – miejsce we współczesnej terapii chorych z ostrym zawałem serca powikłanym wstrząsem kardiogennym Intra-aortic balloon pump in STEMI patients with cardiogenic shock
Maciej Janiszewski, Marek Chmielewski
Medycyna Faktów 2012; 4(17): 82-86. DOI:
Czytaj streszczenie
EBM – przegląd aktualnych publikacji [EBM – review]
Oprac.: K. Sadkowska-Smit
Medycyna Faktów 2012; 4(17): 88-100. DOI:
Czytaj streszczenie
Wspomnienia z kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Monachium 2012 Memories from ESC Congress 2012 in Munich
Wojciech E. Krzyżanowski
Medycyna Faktów 2012; 4(17): 102-105. DOI:
Czytaj streszczenie