Medycyna Faktów 3 / 2011

spis artykułów:
Ocena skuteczności leczenia dyslipidemii w Polsce – wyniki badania OSLO-Pol The effectiveness of lipid-lowering therapy in Poland - results of the OSLO-Pol study
Krzysztof J. Filipiak, Filip. M. Szymański, Andrzej Steciwko, Grzegorz Opolski
Medycyna Faktów 2011; 3(12): 6-11. DOI:
Czytaj streszczenie
Prewencja i leczenie nefropatii cukrzycowej w świetle wyników programu PRIME Prevention and treatment of diabetic nephropathy in the light of the results of the PRIME trial
Marcin Modzelewski
Medycyna Faktów 2011; 3(12): 15-18. DOI:
Czytaj streszczenie
[Komentarz:] Irbesartan – bohater badań PRIME, czyli o sukcesie „nieskonsumowanym” [Commentary:] Irbesartan: the hero of PRIME trial – the story of „not consumed” success
Krzysztof J. Filipiak
Medycyna Faktów 2011; 3(12): 19-21. DOI:
Czytaj streszczenie
Iwabradyna zmniejsza ryzyko zgonu i hospitalizacji w przewlekłej niewydolności serca. Badanie SHIFT Ivabradine reduces mortality and hospitalizations in chronic heart failure. The SHIFT Study
Oprac.: Agnieszka Wsół, Witold Pikto-Pietkiewicz
Medycyna Faktów 2011; 3(12): 23-27. DOI:
Czytaj streszczenie
Pacjent po zawale serca z niedostatecznie kontrolowanym spoczynkowym tętnem Patient post myocardial infarction with uncontrolled resting heart rate
Marcin Grabowski
Medycyna Faktów 2011; 3(12): 28-32. DOI:
Czytaj streszczenie
Przydatność pomiaru stężenia adiponektyny w populacji pediatrycznej The usefulness of adiponectin’s concentration’s measurement in the pediatric population
Małgorzata Mirecka, Maciej A. Karolczak
Medycyna Faktów 2011; 3(12): 34-40. DOI:
Czytaj streszczenie
Rola receptorów β3-adrenergicznych w farmakoterapii chorób sercowo-naczyniowych β3-adrenergic receptors in pharmacotherapy of cardiovascular disorders
Agnieszka Wsół, Andrzej Światowiec, Marek Kuch
Medycyna Faktów 2011; 3(12): 43-47. DOI:
Czytaj streszczenie
Dlaczego kardiolog powinien się szczepić? List do lekarzy [Why should a cardiologist get vaccinated? Letter to medicine doctors]
Andrzej Ciszewski
Medycyna Faktów 2011; 3(12): 49-51. DOI:
Czytaj streszczenie
Farmakoterapia zaburzeń lipidowych u pacjentów z cukrzycą – punkt widzenia kardiologa Dyslipidemia in patients with diabetes mellitus – rules of pharmacotherapy from the cardiologist point of view
Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz
Medycyna Faktów 2011; 3(12): 54-58. DOI:
Czytaj streszczenie
Ochrona wielonarządowa jako efekt hamowania konwertazy angiotensyny benazeprilem Multi-organ protection as a result of angiotensin-converting enzyme inhibition with benazepril
Radosław Grabysa
Medycyna Faktów 2011; 3(12): 64-70. DOI:
Czytaj streszczenie
20 lat minęło, czyli krótka historia Internetu w Polsce 20 Years later: the short story of internet in Poland
Patryk Krzyżak
Medycyna Faktów 2011; 3(12): 72-76. DOI:
Czytaj streszczenie
Źródła aktualnej wiedzy medycznej – czyli co robić, żeby być na czasie? Sources of actual medicine knowledge – what to do to stay on time?
Andrzej Cacko, Marcin Grabowski
Medycyna Faktów 2011; 3(12): 78-81. DOI:
Czytaj streszczenie
Wytyczne ESC dotyczące postępowania z pacjentami z podejrzeniem ostrego zespołu wieńcowego bez przetrwałego uniesienia odcinka ST – część 1 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation – part 1
Marek Chmielewski, Maciej Janiszewski
Medycyna Faktów 2011; 3(12): 84-90. DOI:
Czytaj streszczenie
EBM – przegląd aktualnych publikacji [EBM – review]
Oprac.: K. Sadkowska    
Medycyna Faktów 2011; 3(12): 92-101. DOI:
Czytaj streszczenie
Wspomnienia z Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Paryż 2011 Memoirs from ESC Congress 2011 in Paris
Wojciech E. Krzyżanowski
Medycyna Faktów 2011; 3(12): 104-107. DOI:
Czytaj streszczenie
Omówienie wytycznych dyslipidemii – co nowego w roku 2011? Guidelines for the management of dyslipidaemias, ESC/EAS – review
Łukasz Kołtowski
Medycyna Faktów 2011; 3(12): 110-117. DOI:
Czytaj streszczenie