cover

Medycyna Faktów 2, Vol. 13, 2020

From the editorial board:

DRODZY PAŃSTWO,

niewątpliwie tematem wiodącym w niniejszym numerze „Medycyny Faktów” są inhibitory SGLT2, a mówiąc precyzyjniej – empagliflozyna widziana oczami zarówno farmakologa klinicznego, jak i lekarzy klinicystów – specjalistów kardiologii i diabetologii. Tradycyjnie pokaźne miejsce w piśmie zajmują artykuły z zakresu kardiologii i hipertensjologii. Tym razem tematy są bardzo zróżnicowane, poczynając od standardów postępowania w przewlekłych zespołach wieńcowych, poprzez miejsce nebiwololu w terapii nadciśnienia tętniczego i bezpieczeństwie terapii skojarzonej rosuwastatyną z ezetimibem, a na rehabilitacji kardiologicznej kończąc. Do tematów z pogranicza chorób serca i naczyń należy także zaliczyć interdyscyplinarny artykuł odnoszący się do bezpieczeństwa kardiologicznego stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Farmakoterapia przeciwzapalna jest zresztą bogato reprezentowana w „Medycynie Faktów”, gdyż mamy również artykuły o meloksykamie i o leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów w świetle aktualnych wytycznych. 

Obecnie żyjemy w czasach pandemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2. Staramy się więc zamieszczać w piśmie artykuły poświęcone temu aktualnemu zagadnieniu, które traktujemy jako hotlines. I tak w drugim tegorocznym numerze „Medycyny Faktów” publikujemy aż cztery artykuły poświęcone diagnostyce i terapii innych niż COVID-19 chorób, które z oczywistych względów muszą być leczone w dobie pandemii spowodowanej koronawirusem. 

Różnorodność tematyki zawartej w „Medycynie Faktów” uzupełniają jeszcze dwa artykuły z innych dziedzin medycyny: Tamsulozyna – nowe spojrzenie na znany lek oraz Czy suplementy diety to leki?. Wachlarz prac jest więc niewątpliwie szeroki (!) – życzęmiłej lektury.

Redaktor naczelny
Prof. dr hab. n. med. Marek Kuch

PREVIOUS NUMBERS