cover

Medycyna Faktów 4, Vol. 14, 2021

From the editorial board:

DRODZY PAŃSTWO,

oddajemy w Państwa ręce ostatni w tym roku, czwarty numer „Medycyny Faktów”, który składa się aż z 17 artykułów obejmujących 10 działów medycyny. Najliczniej jest w nim reprezentowana psychiatria i neurologia, jakkolwiek niektóre prace mają raczej interdyscyplinarny charakter i trudno je dopasować tylko do jednej dziedziny medycyny. W przypadku neurologii są to zresztą nie tyle artykuły, ile wywiady dotyczące stwardnienia rozsianego. Wprawdzie mają mniejszą wartość merytoryczną, ale pozwalają, zwłaszcza osobom szczególnie zainteresowanym tą tematyką, przeglądowo zorientować się w nowych perspektywach i kierunkach rozwoju.

W „Medycynie Faktów” nie opuszczamy oczywiście zagadnień związanych z infekcją COVID-19. Dwie prace, o różnej tematyce, są poświęcone chorobom współistniejącym i towarzyszącym pandemii.

Kardiologia prezentuje tegoroczne standardy Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego poświęcone niewydolności serca. Hipertensjologii dotyczą dwa artykuły opisujące leczenie różnych aspektów nadciśnienia tętniczego. Czwarta praca kardiologiczna porusza właśnie problematykę interdyscyplinarną z pogranicza chorób układu sercowo-naczyniowego i psychiatrii.

Tematykę, która jest ujęta w „Medycynie Faktów”, uzupełniają artykuły poświęcone: metforminie stosowanej przez lekarza podstawowej opieki medycznej; terapii zaburzeń tarczycy w gabinecie lekarza specjalisty; indywidualnemu podejściu do problemu zespołu jelita nadwrażliwego; diagnostyce i leczeniu ambulatoryjnemu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, a także połączeniu estradiolu z probiotykiem w terapii chorób kobiecych.

Ponadto trzy tematy medyczne są oparte na analizie przypadków klinicznych. Do „Medycyny Faktów” powrócił też dział 10 powodów, dla których warto stosować dany lek.

Życzymy miłej lektury, a korzystając z okazji i panującej świątecznej atmosfery, pozwolę sobie w imieniu całego Zespołu Redakcyjnego „Medycyny Faktów” życzyć Państwu jak najmilszych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego nowego 2022 roku, wolnego od zmartwień, a przede wszystkim chorób.

Redaktor naczelny
Prof. dr hab. n. med. Marek Kuch

PREVIOUS NUMBERS