cover

Medycyna Faktów 1, Vol. 13, 2020

Od redakcji:

DRODZY PAŃSTWO,

numer 1 „Medycyny Faktów” w roku 2020 – dawno nie było tak zróżnicowanego i bogatego tematycznie wydania, być może dotychczas nawet najbardziej różnorodnego, jeżeli chodzi o dziedziny medycyny. Trudno powiedzieć, która z nich dominuje. Może nieznacznie przeważają tematy z zakresu szeroko pojętego układu krążenia, niemniej jednak znaczenie innych dziedzin niewątpliwie tę mniejszą liczbę artykułów rekompensuje.

Sztandarowy artykuł numeru z dziedziny chorób układu sercowo-naczyniowego traktuje o złożonych lekach hybrydowych, zwanych potocznie dwójkami i trójkami hybrydowymi. Zostały one wprowadzone do leczenia nadciśnienia tętniczego, ale być może będą stosowane nie tylko w jego obrębie. Wydaje się, że po raz pierwszy w historii medycyny termin polypill przybrał realny kształt. Liczymy na te leki i… tyle wystarczy z mojej strony.

Gorącym tematem numeru są dwa artykuły poświęcone wirusowi SARS-CoV 2: COVID-19 – co powinien wiedzieć pediatra? i Zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 a przewód pokarmowy. Krótko – trzeba przeczytać.

Mamy też pierwszą część opinii eksperckiej dotyczącej toczącej się od pewnego czasu dyskusji na temat tego, czy inhibitory fosfodiesterazy typu 5 stosowane w zaburzeniach erekcji mogą być kupowane bez recepty.

Najobszerniejszy dział „Medycyny Faktów” – sercowo-naczyniowy – reprezentują trzy artykuły: Bezpieczeństwo kardiologiczne naproksenu u pacjenta z dną moczanową, Idarucyzumab – praktyczne zastosowanie w 3 przypadkach klinicznych oraz Wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia ostrej zatorowości płucnej.

W dziale poświęconym wytycznym i standardom leczenia znajduje się także artykuł poświęcony innej dziedzinie medycyny – reumatologii – przedstawiający rekomendacje w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów. Farmakoterapię w psychiatrii reprezentuje praca o leczeniu zaburzeń snu w depresji, a łączy te dwie pozornie oddalone od siebie dziedziny medycyny interdyscyplinarne opracowanie poświęcone depresji w reumatoidalnym zapaleniu stawów.

Powróciły do „Medycyny Faktów”, cieszące się zawsze dużym zainteresowaniem, artykuły z działów: Powody, dla których warto stosować lek... i Fakty na temat… W niniejszym numerze są one poświęcone: pediatrycznym wskazaniom do stosowania oleju z wiesiołka oraz stosowaniu celulozy w proszku w alergicznym nieżycie nosa. Problematyki pulmonologicznej dotyczy również artykuł poświęcony miejscu gwajafenezyny w leczeniu chorób układu oddechowego. Coraz więcej miejsca, nie tylko w naszym piśmie, zajmują prace dotyczące szeroko pojętego stylu życia, oczywiście w ujęciu medycznym. Mamy więc w „Medycynie Faktów” artykuł poświęcony standaryzowanej kompozycji polifenoli z bergamoty w leczeniu dyslipidemii. Jest także opracowanie opisujące zastosowanie żelowych otoczek pestek pomidorów w kardiodiabetologii. I w końcu jest również komentarz do badania klinicznego odnoszący się do odwiecznego problemu nasilonego stresu u osób zdrowych i wpływu na niego magnezu wzbogacanego witaminą B6.

Tematykę pierwszego numeru „Medycyny Faktów” dopełnia artykuł poświęcony korzyściom wynikającym z mechanizmów działania linagliptyny, w bardzo ciekawym ujęciu – „co one oznaczają dla lekarza praktyka?”.

Życzę, jak zawsze, miłej lektury.

POPRZEDNIE NUMERY